ZŠ Polabiny

Termíny třídních schůzek

  • PDF

Třídní schůzky k organizačním záležitostem se konají:

18. října 2018

25. dubna 2019

Informace o prospěchu a chování žáků zasíláme zákonným zástupcům elektronickou žákovskou knížkou. K dispozici jsme v konzultačních hodinách - přehled na webu školy - nebo v předem dohodnutém čase. Telefonní čísla na pedagogické pracovníky jsou zveřejněna na webu školy.

Těším se na spolupráci v letošním školním roce.

                                                     Jana Smetanová