ZŠ Polabiny

Skutečně zdravá škola

 • PDF

SCHŮZKA AKČNÍ SKUPINY
datum konání: 10.1.2016

 

Skupina se rozrostla o nově přihlášené rodiče (p. Spálenkovou, p. Zemana, p. Dařbujánovou a p.Turkovou, proto jsme na začátků schůzky nejdříve zrekapitulovali cíle SZŠ, a probrali o čem konkrétně celý program SZŠ (paní ředitelka, Hanka Murphy) a následně jsme probírali oblasti, na které bychom se vzhledem k plnění kritérií měli zaměřit.

 

DRUŽINA

 • dalo by se ze školních výpěstků cokoliv použít dál ve školní jídelně? (vlastní bylinky například?)
 • návrh: začlenit “výuku” o jídle, potravinách a surovinách i ve družině a to hravou formou. Vybrat si ze školního jídelníčku jednu konkrétní surovinu, o které by si v družině mohli povídat a kreslit a pod. Rodiče by dobrovolně mohli uvařit/upéct/připravit  z dané suroviny ukázku dobrého jídla

 

DĚTI SOBĚ

 • zvážit projekt, v rámci kterého starší děti propagují zdravé jídlo mladším
 • znovu apel na zapojení dětského parlamentu v rámci SZŠ

 

RODIČE

 • návrh na pořádání workshopu, nebo přednášky např. Margit Slimákové, případně jiného odborníka, určené rodičům, ale i mimoškolním zájemcům
 • důraz na větší zapojení a komunikaci ve směru k rodičům

 

KUCHYNĚ / JÍDELNA

 • jaké suroviny se aktuálně používají ve školní jídelně?
 • návrh: začleňovat zdravé potraviny do běžných jídel (např. Cizrna do rizota), aby to pro děti byla přijatelná, příjemná a velmi pozvolná změna  
 • zatím chybí informace o výsledku auditu soli  od paní Říhové (vedoucí š.j.)
 • návrh: připravovat ochutnávky při akcích a více tak přiblížit rodičům, jak se v jídelně vaří a že má š.j. pozitivní přístup ke správnému a zdravému stravování dětí
 • Hanka Murphy informovala o možnostech školení a workshopů určených pro kuchařky a vedoucí školních jídelen v rámci SZŠ i jejich finanční náročnosti.

Zvažujeme provedení analýzy školní jídelny - cílem analýzy školní jídelny je porovnat současný stav v přípravě pokrmů v jídelně s kritérii programu Skutečně zdravá škola v oblasti Kvalita jídla a místo jeho původu a doporučit jídelně, jak by mohla kritéria postupně naplňovat.

 • Hanka Murphy vytipuje/doporučí jako příklad podobně velké školy (Chvaletická Pha) v rámci projektu, od kterých bychom mohli využít jejich zkušenosti – co se osvědčilo a co naopak ne.
 • Nápad: Byla by možná exkurze kuchařek do jiné jídelny? (aktuálně se jeví jako nereálné)
 • Začali jsme řešit i téma zlepšení komfortu jídelny (odhlučnění a organizace) – ohledně odhlučnění bude informovat paní ředitelka, jak dopadly možnosti financování.

 

STANOVENÉ PRIORITY A ÚKOLY

1) zanalyzovat aktuální jídelníček (nabídla se aktivně paní Mrňávková), všichni přítomní rodiče se shodli na pořízení „testovacího“ oběda, který si každý zvlášť objedná u paní Říhové (11-11:40 vyzvednout, nebo dát dítěti) a subjektivně zhodnotí chuťové vlastnosti.

2) zjistí informace ze školní jídelny bratranců Veverkových o zlepšení stravování a jak jim to šlo (pan Zeman)

3) společně s paní Říhovou zrevidujeme dodavatele a používané suroviny ve školní jídelně (p. Dvořáková a p. Murphy)

4) paní ředitelka navrhne vychovatelkám ve školní družině, aby v optimální frekvenci zahrnuli do aktivit družiny informace o jedné vybrané zdravé surovině, kterou školní jídelna používá (nebo by používat mohla) a naplánuje. Zároveň se 2 maminky ze skupiny nabídly s možností přípravy ochutnávky, včetně dodání receptůu. 

Po každém takovém „Odpoledni se zdravou potravinou“ budeme posílat rodičům informace a fotografie, včetně receptů J a připravíme příspěvek na blog. Paní ředitelka slíbila dodání zpětné vazby ze strany družiny.

5) kroužek vaření budeme pořádat od 9/2017 - paní Mrňávková, vaření 3.-5. třída  nebo vaření 8. a 9. ročníků. S předstihem můžeme ještě prověřit zájem dětí


Úkoly navíc:

 

 

Akční skupina pro stravování -  schůzka 2. listopadu 2016

Místo: ředitelna školy

Přítomni: p. Dvořák, p. Dvořáková, p. Mrňávková, p. Smetanová, p. Murphy – koordinátorka projektu

Omluveni: p.Říhová

Program jednání:

1. připomínky ke slanosti polévek – p. Dvořáková

    Provedení testu slanosti jídel – nabídka od p. Murphy

-projednáno s p. Říhovou, test slanosti zaslán p. Říhové (řš)

2. zasílání informací rodičům přes EŽK – upozornění na soukromý e-mail – p. Mrňávková

 - upozornění nelze odesílat při zprávách pro všechny rodiče – hromadná pošta vypadá jako spam a škola je na blacklistu seznamu

- upozornění na soukromý e-mail lze zadat při jednotlivých zprávách nebo pro 1 třídu – všichni učitelé tuto informaci dostali e-mailem od ředitelky školy

Náměty na činnosti ve škole

3. zapojení rodičů do akční skupiny – nabídku rozešle přes EŽK ředitelka školy

4. Zapojení dětí do projektu – nabídka kroužku vaření – p. Mrňávková

5. Námět na uspořádání ochutnávek školního jídla pro rodiče – ředitelka školy projedná s paní Říhovou

6. Nezahušťovat omáčky moukou – p. Mrňávková

7. Žákovský parlament – náměty, co b mohlo být ve školní jídelně jinak – řš

8. Semenaření – vypěstovat rostlinky ze získaných semínek, přinést je do školy – p. Mrňávková

9. Náměty do výuky při vaření a při výchově ke zdraví – složení potravin, čeho si všímat na etiketě – p. Mrňávková

10. Cedule na dveře pro rodiče – zapojení do projektu Skutečně zdravá škola – řš

11. Natočit vaření oběda na video – projednat s paními kuchařkami – řš

12. Vaření se známým kuchařem – akce pro rodiče – projedná řš

13. Vytvoření facebookové skupiny – p. Dvořáková

14. Nalézt nového koordinátora projektu na místo ředitelky školy

Zapsala: Jana Smetanová

 

Akční skupina pro stravování – schůzka 7. dubna

Přítomni: p. Dvořák, p. Fabiánová, p. Smetánková, p. Dvořáková, p. Mrňávková, p. Smetanová

1. Změny v jídelníčku – členové skupiny ocenili nabídku zdravých potravin a viditelné změny ve složení jídelníčku

2. Informace o Dni otevřených dveří – příprava zdravých pomazánek, ochutnávka zdravých svačinek – p. Smetanová

2. Informace o blogu školy na www.skutecnezdravaskola.cz – p. Dvořáková

3. Nabídka objednávek zdravých svačinek – informace rozeslána rodičům přes EŽK – www.svacadozobacku.cz, www.esvaciny.cz

4. Zajistit informaci rodičům o projektu Skutečně zdravá škola – p. Smetanová + PP na třídních schůzkách

Připravit anketu pro rodiče – lístky Zaznamenali jste změny ve školním stravování?

                                                               Ano             Ne                   Nevím       p. Smetanová

5. Stravitelnost luštěnin – nekombinovat s bílkovinou (maso, vejce)

6. Zjistit možnost podávat ve školní jídelně nedoslazované nápoje – p. Smetanová, p. Říhová

7. Pěstování bylinek na školní zahradě – projednat se školní družinou – p. Smetanová

8. Plnění kritérií pro bronzový stupeň Skutečně zdravé školy – p. Smetanová

9. Další schůzka: 13. 6. ve 14.00h

Zapsala: Jana Smetanová

Připomínky od paní Dvořákové:

ad slazené nápoje

Protože jsme se bavili, že tahle záležitost má i výrazný finanční dopad např. pokud bychom nahrazovali nápoje slazené stévií.

Měla bych návrh, zda by bylo možné nahrazovat část nápojů slazených právě touhle alternativou a to pozvolna. Tj kombinovat a postupně ubírat na běžném sladidle. Dobře se osvědčuje i pomalé ubírání na celkové sladivosti.

Prakticky by to znamenalo “míchat” nápoje (např 1/8 slazená stévií a 7/8 stávající nápoj) a v řádu týdnů by se poměry vyrovnávaly, až by převládala zdravější varianta. Můžeme prověřit, jak by to vypadalo finančně?

 

ad automaty

Ráda bych se vrátila ještě k otázce automatů s nezdravými potravinami, které jsou ve škole dostupné, hodně jsem o tom přemýšlela a musím říct, že je vnímám velmi negativně. Tj opravdu je nutné dávat dětem tu příležitost, aby se krmily sušenkami a sladkostmi místo svačiny? Zaznělo, že si je stejně půjdou koupit někam mimo školu - ano, to je sice možné, ale většinou se bude jednat o starší děti. Malým dětem (1. stupeň bychom ale neměli vůbec nabízet takovéhle produkty v rámci školy). A to, že to udělají už je i jejich zodpovědnost. Naší zodpovědností by mělo být to, abych jim ukázali, že to jde i jinak a že na tom nic dobrého není. I tím, že jim je nebudeme strkat pod nos.

 

ad jídelníček

mám jeden dotaz - v jídelníčku tento měsíc byly hranolky, je to opravdu nutné? Nebo jsou to brambory ve tvaru hranolků pečené v troubě?

 

ad blog

Mohla bych vás poprosit o nějaké informace ke dni otevřených dveří? Ráda bych to zpracovala v souvislosti se zdravýi svačinkami do blogu.

Další příspěvek by se týkal oblíbených jídel dětí v souvislosti se zažitými stereotypy.

 

ad informace rodičům

bylo by možné posílat odkaz na blog SZŠ na rodiče v rámci vašeho mailingu?

 

ad náměty/nápady v rámci projektu

Také jsem si říkala, že je škoda čas do další schůzky nevyužít aktivněji a napadlo mě, zda by ostatní (v naší akční skupině) neměli chuť například být na Facebooku v uzavřené skupině, kde bychom si vzájemně mohli psát, dávat tipy na zlepšení, nápady, třeba i odkazy na zajímavé články a podobně. Otázkou samozřejmě je, zda všichni mají facebook :)

 

Díky moc a zdravím vás!

 

Janina Dvořáková

Zájemci o zařazení do skupiny na facebooku kontaktujte prosím přímo paní Dvořákovou. Děkuji. JS

 

 

Zápis z jednání Akční skupiny pro stravování 1. 3. 2016

1. Projednání připomínek p. Fabiánové a p. Mrňávkové k jídelníčkům

2. Informace o školení všech paní kuchařek na semináři ke zdravé výživě

3. Zdravé svačinky – ukázka pro rodiče

4. Diskuse, náměty

1. Jídelníček – pochvala paním kuchařkám i paní Říhové za změny v jídelníčcích

- využívat sezónní zeleninu (ŠJ praktikuje), potraviny bez chemie - akceptováno, koření bez emulgátorů – akceptováno. Souhlas s tím, že děti nenutíme do jídla, zachováváme individuální přístup ke stravování. Posílit informace pro rodiče o projektu Skutečně zdravá škola a zásadách zdravé výživy.

2. Mléko do škol – při nabídce dětem uvést na lístečku složení – mléko obsahuje cukry a konzervační látky – zodp. p. Vladislav Valenta

V den výdeje mléka nezařazovat k obědu mléčné jídlo.

3. Ukázka vaření zdravých svačinek pro rodiče s dětmi – akce zrušena pro nezájem rodičů. Nahradit ukázkou při dni otevřených dveří.

Děti mohou připravit občerstvení pro rodiče na SRPŠ.

Software – sdílení receptů, výpočet spotřeby surovin.

Blog –p. Dvořáková – propojit s webem, vytvořit facebookovou skupinu. Přístup dodá p. Smetanová.

Další schůzka – čtvrtek 7. dubna od 14.00h.

Náměty mohou rodiče zasílat na kontakty členů skupiny nebo ředitelce školy.

Zapsala: Jana Smetanová

 

 

 

Dodavatelé potravin do školní jídelny

  Nova, Bidvest, Domino – maso

  Hovorka, Domino, Gastro potraviny, Vitana, Knor, Nestle, Kostera – koloniál

  Mudroch, EKO farma Rohoznice, Ovocné sady Svinčany, Ovocné sady Lhota pod Libčany -

  ovoce, zelenina

  United Bakeries – pečivo

  Bonno, AG Foods – nápoje

  Vespo, Domino, minimlékárna Tuněchody – mléčné výrobky

 

Spotřební koš

Měsíc:                              září  2015            říjen  2015       listopad  2015    prosinec 2015

Skupina potravin             spotřeba v %       spotřeba v %    spotřeba v %      spotřeba v %

maso                                112,62                 105,84              108,99                121,32

ryby                                 121,56                  75,01                146,63               102,76

mléko                                80,11                  86,66                  67,89                 71,22

mléčné výrobky                93,35                111,40                  58,10                  69,93

tuky                                  88,38                106,17                 106,37                  80,05

cukry                                38,24                   65,02                   49,90                 58,65

zelenina                         127,13                140,42                 134,41                115,61

ovoce                               93,98                109,52                  119,83                 84,87

brambory                        93,97                   72,75                 108,77                 87,22

luštěniny                        103,51                  90,34                   95,74                 99,42

 

Nejoblíbenější jídla našich dětí:

 1. Špagety Neapol sypané sýrem
 2. Rajská omáčka, hovězí maso, těstoviny

 3. Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík

 4. Krupicová kaše sypaná kakaem

 5. Čína s kuřecím masem, hranolky, zeleninová obloha

 6. Buchtičky s krémem

 7. Rizoto s vepřovým masem a zeleninou, sýr, červená řepa

 8. Kovbojské fazole, chléb

 9. Rybí prsty, bramborová kaše

 10. Bramborové špalíčky sypané uzeným masem, zelí

Akční skupina pro stravování – projekt Skutečně zdravá škola – schůzka č. 1

Termín: 11. 1. 2016

Přítomni: p. Dita Smetánková - rodič, p. Michaela Fabiánová - rodič, p. Ivana Mrňávková - rodič, p. Pavel Dvořák - rodič, předseda skkupiny, p. Janina Dvořáková - rodič, p. Jana Smetanová – ředitelka školy , p. Marcela Říhová – vedoucí školní jídelny, p. Stanislava Rybenská – vedoucí kuchařka

 

Kontakty na zástupce z řad rodičů:

Dita Smetánková – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 777 570 981

Michaela Fabiánová - michaela . Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 602 565 131

Ivana Mrňávková Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript '; document.write( '' ); document.write( addy_text88883 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pavel Dvořák – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 775 948 871 - předseda

Janina Dvořáková  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Úvodní informace o projektu, úkoly skupiny pro stravování – hodnocení současného stavu stravování na škole, postupy k plnění kritérií Skutečně zdravé školy,

 1. Diskuse:

  p. Dvořák – častější zařazování ryb do jídelníčku, seznam dodavatelů na web – zodp. p. Říhová, do 20. 1. 2015

  p. Fabiánová – vaření z čerstvých surovin, 1x za měsíc rybu sladkovodní, 1x za měsíc rybu mořskou

  p. Dvořáková – stravovací návyky z rodin

  vařit recepty podle známých osobností – zvýšit atraktivitu pokrmu názvem

  Zdravý talíř – informovat žáky při výuce – zodp. p. Smetanová – termín do 30. 6. 2016

  p. Mrňávková -spotřební koš – informace na internetu, vysvětlení kontrol z KHS – pošle p. Říhová, rozešle p. Smetanová – do 20. 1. 2015

  p. Fabiánová - hodnocení obědů dětmi – nastavit kritéria, motivovat žáky k hodnocení – projedná žákovský parlament, zodp. p.Smetanová, termín do 20. 2. 2016

  p. Mrňávková - inovace obědů – např. brambory s cuketou a s mrkví

  p. Fabiánová - vysledovat 10 nejoblíbenějších jídel – zodp. p. Rybenská – do 30. 6. 2016

  Akční skupina pro stravování bude 1 měsíc posuzovat jídelníčky školy, na další schůzce navrhne obohacení jídelníčků o zdravé potraviny

  Blog v projektu – povede paní Janina Dvořáková

  Schůzka: v ředitelně školy – úterý 1. března ve 14.00h

  Zapsala: Jana Smetanová