ZŠ Polabiny

Placení obědů

 • PDF

 

Vážení rodiče,

 platby za obědy jsou přijímány pouze bezhotovostně. Číslo účtu školní jídelny je

78-9241010227/0100, Komerční banka.

Variabilní symbol byl žákovi přidělen v registračním systému strávníků a byl zaslán zákonným zástupcům s vyúčtováním obědů za školní rok 2017/2018.

Buďte tak laskavi a plaťte obědy příkazem k úhradě, protože paní Říhová nebude platby v hotovosti přijímat.

Obědy se platí na měsíc dopředu. Platbu provádějte prosím k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Na září zaplaťte prosím do 20. srpna. Na konci školního roku jsou platby vyúčtovány a případný přeplatek je vrácen na účet rodičů. 

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a spolupráci.

                                                                         Mgr. Bc. Jana Smetanová ředitelka školy

 

Ceny obědů:

Kategorie:                                    cena oběda                                                 měsíční záloha

Od 7 do 10 let                                 26,- Kč                                                      546,- Kč

 Od 11 do 14 let                              28,- Kč                                                       588,- Kč

 Od 15 let a více                              30,- Kč                                                       630,- Kč

Nezapomínejte prosím odhlašovat oběd při nemoci vašeho dítěte.Oběd si můžete vyzvednout pouze  první den nemoci dítěte, pro další dny je musíte podle platné vyhlášky odhlásit. Odhlašovat je můžete na tel. čísle školní jídelny 604 291 427 nebo na internetu, pokud si zde obědy objednáváte. Obědy se vydávají ve dvoře u okénka školní jídelny od 11.00h do 11.45h.

S dotazy se prosím obracejte na paní Říhovou na čísle telefonu 604 291 427.

 

Mnohokrát vám děkuji za pochopení a spolupráci.

 V Pardubicích 6. 8. 2018                                   Mgr. Bc. Jana Smetanová v. r.

    

Obědy pro cizí strávníky:
 

 Cena od 1. 1. 2016 - 65 Kč za oběd.

                                                                                                Mgr. Bc. Jana Smetanová, v. r.

         

Základní škola Pardubice – Polabiny,   Prodloužená 283

             PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.: 2/2011 Účinnost od: 1.9.2012
Změny: 1.2.2013; 1.9.2014, 4.1.2016.   1.9.2016, 28.8.2018 Počet příloh:

Adresa: Školní jídelna   ZŠ                                                 Telefon: 604 291 427

             Prodloužená 283                        

             Pardubice – Polabiny II

             530 09                                                                    

Provozní řád školní jídelny vychází z těchto zákonných norem:

- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §  119 v platném znění

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,.. v platném znění

- vyhlášky č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění

-       Nařízení EU 1169/2011 – označení potravinových alergenů

-       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů

OBĚDY

Ve ŠJ vaříme pro cizí strávníky. Cena oběda je 65,- Kč. Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11,00 do 11,45 hodin u výdejového okna ve dvoře školy.

Ve školní jídelně vaříme čtyři dny v týdnu dva obědy.  Každý strávník má přihlášený oběd číslo 1. Pokud chce oběd číslo 2, může si oběd změnit nebo odhlásit na odhlašovacím boxu, který je umístěn ve školní jídelně. Pokud na to zapomene ve škole, může tuto změnu provést doma na internetu.

Odhlašování obědů po internetu:

Internetovou adresu přiděluje vedoucí školní jídelny zájemcům při osobní návštěvě v kanceláři vedoucí ŠJ.

Odhlásit, ale i změnit oběd na druhý den si může strávník nastavit jak na odhlašovacím boxu ve škole, tak i na internetu doma pouze do 14.00 hodin .

Pokud během večerních hodin onemocní, musí oběd na druhý den odhlásit pouze telefonicky do 7.30 hodin ráno.

Ve školní jídelně je po celý den zapnut záznamník, na kterém lze zanechat vzkaz. Číslo telefonu do školní jídelny je 604 291 427.

PLATBA STRAVNEHO 

Stravné se platí na účet jídelny číslo: 78-9241010227/0100 u Komerční Banky. Platba se provádí přímo  na účet jídelny k 20. dni v měsíci. Variabilní symbol dostane každý strávník přidělený v kanceláři školní jídelny.

.

V měsíci srpnu se posílá první platba stravného do 20.8 na měsíc září a v měsíci květnu se posílá poslední platba na měsíc červen. V měsíci červnu a v měsíci červenci se obědy neplatí. 

VÝŠE STRAVNÉHO:                      cena oběda                             výše zálohy                                  

Od 7 do 10 let                                        26,- korun                              546,-korun

Od 11 do 14 let                                      28,-korun                               588,-korun

Od 15 let a více                                      30,-korun                               630,-korun

Cizí strávníci                                          65,- korun                           1 300,-korun

Pokud strávník dovrší 11 nebo 15 let během školního roku, je hned od září zařazen do vyšší věkové kategorie.

VÝDEJ OBĚDU:                                  11,45 do 14,00 hodin

Zákaz výdeje do skleněných nádob.

VÝDEJ OBĚDU: - pro všechny přítomné žáky a zaměstnance školy je v době od 11,45 do 14,00 hodin pouze na talíře u vydávacího okénka ve školní jídelně. Po skončení výdeje je zajištěn okamžitý odvoz zbytků, a proto po 14-té hodině nemůže být oběd  již vydán.

Je zakázáno vynášet nádobí a jídlo ze školní jídelny.

VÝDEJ OBĚDU je na Pardubické karty Tyto karty platí po celou dobu školní docházky. Na kartu si můžete ve školní jídelně zakoupit pouzdro za 5,- korun a nebo pouzdro s tkaničkou za 25,- korun.

Při ZTRÁTĚ karty se musí žák  ihned přihlásit v kanceláři ŠJ. Pokud se karta nenajde během jednoho týdne, bude mu vystavena karta nová za 50,- korun..

Při ZAPOMENUTÍ karty se musí rovněž žák přihlásit v kanceláři ŠJ, kde mu bude vystaven náhradní doklad.

STAV KONTA – bude sdělen rodičům na požádání v kanceláři ŠJ.

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO  je na konci měsíce června pro strávníky, kteří platí v hotovosti na pokladně. Strávníkům, kteří posílají zálohy na obědy z účtu, je přeplatek zaslán na účet během měsíce července. Pokud budete z  vážných finančních důvodů potřebovat vyzvednout přeplatky dříve, je možné se domluvit  s vedoucí školní jídelny osobně. Zůstatek se převede na účet rodičů a nebo se vyplatí v hotovosti v kanceláři ŠJ.

NEMOC – oběd je od 2. dne nemoci  nutné odhlásit. Źák v době nemoci nemá nárok na oběd. Pouze první den je možné odhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Školy v přírodě a ostatní školní akce jsou hromadně odhlašovány všem žákům. Pouze žáci, kteří se akce nezúčastní ,si oběd nahlásí.

JÍDELNÍ LÍSTEK: Od listopadu 2014 se u jídelního lístku uvádí  i číslo alergenu, který  oběd obsahuje. Seznam alergenů je součástí tohoto provozního řádu. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Sestavování jídelního lístku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

VSTUP RODIČU, členů rodin a cizích dospělých je do školní jídelny v době vydávání oběda z hygienických důvodů přísně zakázán.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá Marcela Říhová, vedoucí školní jídelny.

Dne: 31.8.2018

Změna k 4.1.2016 – výše stravného pro cizí strávníky, nové telefonní číslo do školní jídelny.

Vypracovala: Marcela Říhová, vedoucí školní jídelny

Změna k 1.9.2016- výše stravného pro děti 15leté a zaměstnance školy

Změna k 1.7.2018 – nové variabilní symboly

Schválila: Mgr. Bc. Jana Smetanová , ředitelka školy

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU.

 1. Obiloviny  - obsahující lepek – nejedná se o

                            celiakii a výrobky z nich

 1. Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny

                      ohrožující život

 1. Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny

                       ohrožující život

 1. Ryby a výrobky z nich
 2. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich -

                       patří mezi potraviny ohrožující život

 1. Sojové boby (sója) a výrobky z nich
 2. Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny

                        ohrožující život

 1. Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o

                     všechny druhy ořechů

   9) Celer a výrobky z něj

   10) Hořčice a výrobky z ní

   11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

   12) Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích

                                vyšších než 10 mg, ml/kg, l,

                                vyjádřeno SO2

 1. 13)               Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 2. 14)               Měkkýši a výrobky z nich