ZŠ Polabiny

ŠKOLNÍ PARLAMENT

  • PDF

1833Ve škole pracuje žákovský parlament složený ze zástupců 4. – 9. ročníků, který úzce spolupracuje s vedením školy na vytváření podmínek pro spokojený pobyt dětí ve škole.

Snahou všech zaměstnanců školy je to, aby děti chodily do školy rády a aby se učily v příjemném prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně. Učitelé se pro ně snaží vytvořit  pro tuto činnnost také odpovídající podmínky. V prvních třídách paní učitelky i pan učitel nedávají dětem špatné známky a klasifikují je pouze 1 a 2, aby děti nebyly stresované z případných neúspěchů. Připomínky dětí k chodu školy jsou akceptovány a žáci také mohou využívat schránku důvěry, kam vkládají své připmínky a náměty. Děti mají k dispozici počítačové učebny, interaktivní tabule, počítače ve třídách i informační centrum v žákovské knihovně.