ZŠ Polabiny

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

  • PDF

Vážení rodiče,

protože se ve škole množí problémy s omlouváním žáků, dovoluji si Vás upozornit, že rodiče jsou povinni nahlásit do školy důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku nepřítomnosti. Omluvenka v elektronické žákovské knížce nebo v omluvném listu musí být třídnímu učiteli doručena do 3 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka. Po tomto termínu jsou hodiny označeny jako  neomluvené. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb, školského zákona, v platném znění a ze školního řádu.

Žádosti o uvolnění žáků z vyučování jsou zrušeny. Při plánované nepřítomnosti pouze prosím omluvte žáka předem.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci.  

                                              Mgr. Bc. Jana Smetanová

                                              ředitelka školy