ZŠ Polabiny

Zápis ze schválení Výroční zprávy školy za rok 2011-2012

  • PDF

Zápis č.4/2012

 

Dne 31.8.2012 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2011-2012, kterou zpracovala ředitelka školy Mgr.Bc. Jana Smetanová.

Do stanoveného termínu 14.9.2012 schválilo tento dokument bez připomínek 5 členů školské rady. Jeden člen se dosud nevyjádřil.

Souhlasné odpovědi 5 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 schválila 5 hlasy ze 6 členů Výroční zprávu školy za školní rok 2011-2012, tato je od 14.9.2012 platná.

 

 

 

 

V Pardubicích 14.9.2012

 

 

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                              předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283