ZŠ Polabiny

Zápis č.3/2012

  • PDF

 

Zápis ze schválení Školního řádu ZŠ Prodloužená 283

 

 

Dne 13.8.2012 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní řád ZŠ Prodloužená platný od 1.9.2012.

 

Do stanoveného termínu odevzdání schválili tento dokument bez připomínek všichni členové školské rady.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jednomyslně schválila ke dni 27.8.2012 předložený dokument, platí, že nový Školní řád ZŠ Pardubice -Polabiny, Prodloužená 283 je od 1.9.2012 platný.

 

 

 

 

V Pardubicích 27.8.2012

 

 

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283