ZŠ Polabiny

Zápis č.2/2012

  • PDF

 

Zápis ze schválení Školního vzdělávacího programu

 

 

Dne 30.7.2012 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2012.

 

Do stanoveného termínu odevzdání schválilo dokument bez připomínek 5 členů školské rady -neodpověděl pan Milan Drahoš.

Souhlasné odpovědi 5 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 většinou 5 hlasů schválila dne 24.8. 2012 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2012.

 

 

 

V Pardubicích 24.8.2012

 

 

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283