ZŠ Polabiny

Zápis č. 1/2012

  • PDF

 

Zápis č.1/2012 ze zasedání školské rady

konané dne 28.5. 2012

Přítomni:

 

za ZŠ – Mgr.Milan Váňa, Mgr.Vladimír Pařík, Mgr.Bc. Jana Smetanová j.h.

za rodiče – Mgr. Markéta Kropáčková, Mgr.David Pravec

za zřizovatele – Ing. Lukáš Fauler, Milan Drahoš

Program:

 

1. Zahájení , přivítání, představení členů rady – p. Smetanová

2. Hlavní úkoly školy v následujícím období – p. Smetanová

3. Zhodnocení práce školské rady v období 2009-2011 - p. Pařík

4. Volba předsedy školské rady

5. Jednací řád školské rady

6. Kontakty na členy školské rady

7. Různé, diskuse

Usnesení:

Školská rada schvaluje:

Jednací řád Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283

Školská rada volí:

předsedu p.Mgr. Vladimíra Paříka

       V Pardubicích 30.5.2012                                              Zapsal: Vladimír Pařík