ZŠ Polabiny

Volby do školské rady - ZŠ

  • PDF

Zápis č.10 o průběhu výsledku voleb učitelů

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ Pardubice – Polabiny,

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

termín konání: 10.11. 2011, 14.00 – 16.00 hodin

místo konání : sborovna ZŠ Prodloužená

složení volební komise: Mgr. Vladislav Valenta, zástupce ředitelky ZŠ

Mgr. Milica Labošová, učitelka ZŠ

Prezenční listina s podpisy učitelů nahrazujících volební lístek-Příloha č.1

Výsledky :

Ze 40 pedagogů školy svým podpisem souhlasilo s navrženými členy 39 pedagogů.

Zástupci pedagogických pracovníků ve Školské radě ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice se od 1.1.2011 na tříleté volební období stávají:

1. Mgr.Milan Váňa

2. Mgr. Vladimír Pařík

Podpisy členů komise: Mgr. Vladislav Valenta

Mgr. Milica Labošová

V Pardubicích dne 16.11.2011