ZŠ Polabiny

Zápis č.2/2018 ze zasedání nové školské rady

  • PDF

Termín konání: 6. 2. 2018 v 17.00 hodin

Přítomni:

za ZŠ –  Mgr.Milan Váňa, Mgr.Vladimír Pařík, Mgr.Bc. Jana Smetanová j.h.

za rodiče – Markéta Zacklová, Mgr.David Pravec

za zřizovatele – Ing. Lukáš Fauler, Milan Drahoš

Program:

1. Zahájení, přivítání – p. Smetanová

2. Zhodnocení práce školské rady v období 2015 - 2017 -  p. Pařík

3. Volba předsedy školské rady

4. Informace o probíhajícím školním roce, rekonstrukci elektřiny na škole a plánovaných dalších investičních  akcích (hokejbalové hřiště, školní kuchyň) a příprav na 50. výročí otevření školy v září 2018 – p. Smetanová

5. Různé, diskuse

Usnesení:

  1. Školská rada zvolila jednomyslně p.Vladimíra Paříka předsedou školské rady na další volební období 2018-2020.

Příloha č.1:

Seznam členů školské rady s jejich kontakty

 

        V Pardubicích dne 8.2.2018                                               Zapsal: Vladimír Pařík