ZŠ Polabiny

Zápis č. 2/2017 o průběhu voleb učitelů do školské rady

  • PDF

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ Pardubice – Polabiny,

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

 

termín konání:                     21.12. 2017,  8.00 – 14.00 hodin

místo konání :                       sborovna  ZŠ Prodloužená

složení volební komise:        Mgr. Bc. Jana Smetanová, ředitelka školy

Mgr. Milan Váňa, člen školské rady

                                               Mgr. Vladimír Pařík, člen školské rady

                                              

Průběh a výsledky voleb:

Do školské rady se přihlásili stávající dva členové - Mgr.Milan Váňa a Mgr. Vladimír Pařík. Z řad dalších pedagogických pracovníků se nikdo další o účast ve školské radě neucházel. Dne 21.12.2017 si vyzvedli pedagogičtí pracovníci v ředitelně hlasovací lístky, které ve sborovně vyplnili a vhodili do hlasovací urny.

Po skončení voleb volební komise s ředitelkou školy urnu otevřela a spočítala hlasovací lístky takto:

Počet pedagogických pracovníků:                  50

Z toho se voleb účastnilo:                              48                   

Počet platných hlasovacích lístků:                 48

Počet hlasů:    Milan Váňa                             47

                        Vladimír Pařík                        48

Zástupci pedagogických pracovníků ve Školské radě ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice se na nové tříleté volební období stávají:

1. Mgr.Milan Váňa

2. Mgr. Vladimír Pařík

Podpisy členů komise:            Mgr. Bc. Jana Smetanová ………………………..

Mgr. Milan Váňa …………………………………

                                               Mgr. Vladimír Pařík ..……………………………

                                              

Příloha č.1: Seznam pedagogických pracovníků

Příloha č.2: Vyplněné hlasovací lístky

                                                                      

V Pardubicích dne 22.12.2018