ZŠ Polabiny

Zápis č.4/2015

  • PDF

Zápis ze schválení Školního vzdělávacího programu

Dne 25.6.2015 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nově upravený Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“, který bude platit od 1.9.2015.

Do stanoveného termínu odevzdání schválilo dokument bez připomínek všech 6 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 všemi 6 hlasy schválila dne 4.8.2015 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2015.

V Pardubicích 4.8.2015

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283