ZŠ Polabiny

Zápis č.3/2015 ze zasedání školské rady

  • PDF

Zápis č.3/2015 ze zasedání školské rady

konané dne 25.3. 2015

Přítomni:

 

za ZŠ – Mgr.Milan Váňa, Mgr.Vladimír Pařík, Mgr.Bc. Jana Smetanová j.h.

za rodiče – Mgr. Martina Sádovská, Mgr.David Pravec

za zřizovatele – Ing. Lukáš Fauler, Milan Drahoš

Program:

 

1. Zahájení, přivítání – p. Pařík

2. Zhodnocení práce školské rady v období 2012-2014 - p. Pařík

3. Volba předsedy školské rady

4. Projednání inspekční zprávy ze dne 3.2.2015 – p.Smetanová (viz příloha č.1)

5. Projednání úpravy školního řádu od 1.4.2015 – p.Smetanová (viz příloha č.2)

6. Různé, diskuse

Usnesení:

  1. Školská rada zvolila jednomyslně      p.Vladimíra Paříka předsedou školské rady na další volební období      2015-2018.
  2. Školská rada se seznámila se zněním      inspekční zprávy ČŠI ze dne 3.2.2015.
  3. Školská rada schválila úpravu školního      řádu platného od 1.4.2015.

       V Pardubicích dne 26.3.2015                                               Zapsal: Vladimír Pařík