ZŠ Polabiny

Zápis č.2/2015 o průběhu voleb rodičů do školské rady

  • PDF

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků do Školské rady ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

 

termín konání voleb:            8.1. 2015, 18.00 – 20.00 hodin

místo konání voleb:              třídy  ZŠ Prodloužená

složení volební komise:         Mgr. Vladimír Pařík, zástupce ředitelky školy

                                               Mgr. Vladislav Valenta, zástupce ředitelky školy

Prezenční listina s podpisy rodičů nahrazující volební lístek – Příloha č.1

Průběh a výsledky voleb:

Do školské rady se přihlásili stávající dva členové - Mgr.Bc. Martina Sádovská a Mgr. David Pravec. Na webových stránkách školy byla v měsíci prosinci zveřejněna informace pro všechny rodiče o možnosti přihlásit se do školské rady. Do termínu ukončení nabídky 19.12.2014 se nikdo z rodičů nepřihlásil. Na konzultačním dni 8.1.2015 dostali všichni přítomní rodiče informaci o složení zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 a svým podpisem potvrdili souhlas se jmenování těchto členů školské rady (viz Příloha č.1).

Celkem svým podpisem s navrženými členy souhlasilo 365 zákonných zástupců žáků, což je více než polovina oprávněných voličů.

Poznámka: Protože se jednalo o konzultační odpoledne, a ne o klasické třídní schůzky, kdy je o třídní schůzky z řad rodičů mnohem větší zájem, tak se konzultačního odpoledne zúčastnilo menší množství rodičů.

Zástupci zákonných zástupců žáků ve Školské radě ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice se na nové tříleté volební období stávají:

1. Mgr. Bc. Martina Sádovská

2. Mgr. David Pravec

Podpisy členů komise: Mgr. Vladimír Pařík …………………………………..

                                   Mgr. Vladislav Valenta ………………………………

                                                                      

V Pardubicích dne 9.1. 2015