ZŠ Polabiny

Zápis č. 1/2015 o průběhu voleb učitelů do školské rady

  • PDF

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ Pardubice – Polabiny,

Prodloužená 283, 530 09 Pardubice

 

termín konání:                     15..12. 2014, 8.00 – 16.00 hodin

místo konání :                       sborovna  ZŠ Prodloužená

složení volební komise:         Mgr. Vladislav Valenta, zástupce ředitelky ZŠ

                                               Mgr. Milica Labošová, učitelka ZŠ

                                              

Prezenční listina s podpisy učitelů nahrazujících volební lístek-Příloha č.1

Průběh a výsledky voleb:

Do školské rady se přihlásili stávající dva členové - Mgr.Milan Váňa a Mgr. Vladimír Pařík. Z řad dalších pedagogických pracovníků se nikdo další o účast ve školské radě neucházel. Protože do školské rady se přihlásili pouze dva členové, nebylo nutné konat řádné volby. Dne 15.12.2014 mohli učitelé vyjádřit svým podpisem souhlas se jmenováním těchto zástupců. Ze 43 pedagogů školy svým podpisem souhlasilo s navrženými členy 42 pedagogů (viz Příloha č.1).                  

Zástupci pedagogických pracovníků ve Školské radě ZŠ Pardubice – Polabiny, Prodloužená 283, 530 09 Pardubice se na nové tříleté volební období stávají:

1. Mgr.Milan Váňa

2. Mgr. Vladimír Pařík

Podpisy členů komise: Mgr. Vladislav Valenta …………………………………

                                   Mgr. Milica Labošová …………………………………

                                  

                                                                      

V Pardubicích dne 6.1.2015