ZŠ Polabiny

Volby do školské rady 2014

  • PDF

Vážení rodiče,

funkční období stávající Školské rady při ZŠ Prodloužená končí. Musíme proto provést nové volby členů  zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny,            Prodloužená 283 na období 2015-2018. Za rodičebyli do stávající školské rady zvoleni Mgr. David Pravec a Mgr.Martina Sádovská. Oba jmenovaní by chtěli pokračovat v práci ve školské radě i v dalším období. Pokud by však měl někdo další ze  zástupců rodičů zájem o práci ve školské radě, tak ať se telefonicky na čísle 466 768 351 nebo osobně nahlásí u zřš Paříka do pátku 19.12. 2014 do 15.00 hodin.

Volby do školské rady z řad rodičů proběhnou na třídní schůzkách dne 8.1.2015.  

 

                                                           Mgr. Vladimír Pařík

                                  předseda Školské rady při ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283