ZŠ Polabiny

Zápis č.3/2014

  • PDF

Zápis ze schválení Výroční zprávy školy za rok 2013-2014

Dne 8.8.2014 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2013-2014, kterou zpracovala ředitelka školy Mgr.Bc. Jana Smetanová.

Do stanoveného termínu 24.8.2014 schválilo tento dokument bez připomínek všech 6 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 schválila všemi  6 hlasy Výroční zprávu školy za školní rok 2013-2014, tato je od 25.8.2014 platná.

V Pardubicích 30.8.2014

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283