ZŠ Polabiny

Zápis č.2/2014

  • PDF

Zápis ze schválení Školního vzdělávacího programu

Dne 17.6.2014 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení drobné úpravy Školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“, který bude platit od 1.9.2014.

 

Do stanoveného termínu odevzdání schválilo dokument bez připomínek všech 6 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 všemi 6 hlasy schválila dne 24.6.2014 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2014.

V Pardubicích 24.6.2014

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283