ZŠ Polabiny

Zápis č.1/2014

  • PDF

Zápis ze schválení Školního řádu ZŠ Prodloužená 283

Dne 10.6.2014 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní řád ZŠ Prodloužená platný od 1.9.2014.

Do stanoveného termínu odevzdání schválili tento dokument bez připomínek všichni členové školské rady.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

 

Usnesení:

 

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jednomyslně schválila ke dni 23.6.2014 předložený dokument, platí, že nový Školní řád ZŠ Pardubice -Polabiny, Prodloužená 283 je od 1.9.2014 platný.

V Pardubicích 23.6.2014

                                               Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283