ZŠ Polabiny

Zápis č.4/2013

  • PDF

 

Změna ve složení školské rady

 

Dne 14.11.2013 byla provedena změna ve složení školské rady. Členka školské rady za zákonné zástupce žáků paní Mgr.Markéta Kropáčková již nemá od 1.9.2013 na naší škole své dítě, proto nemůže být členkou školské rady. Místo ní byla na Plenární schůzi SRPŠ konané 14.11.2013 ve školní jídelně třídními důvěrníky kooptována do školské rady paní Mgr. Martina Sádovská, která má dceru ve třídě 3.A.

 

Souhlasné stanovisko zástupců všech 27 tříd je v příloze č.1

 

V Pardubicích 18.11.2013

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283