ZŠ Polabiny

Zápis z jednání školské rady č. 3

  • PDF

Zápis č.3/2013

Zápis ze schválení Výroční zprávy školy za rok 2012-2013

Dne 2.8.2013 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení Výroční zprávu školy za školní rok 2012-2013, kterou zpracovala ředitelka školy Mgr.Bc. Jana Smetanová.

Do stanoveného termínu 16.8.2013 schválilo tento dokument bez připomínek 6 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 schválila všemi  6 hlasy Výroční zprávu školy za školní rok 2012-2013, tato je od 16.8.2013 platná.

V Pardubicích 18.8.2013

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283