ZŠ Polabiny

Zápis z jednání školské rady č. 2

  • PDF

Zápis č.2/2013

Zápis ze schválení Školního vzdělávacího programu

Dne 2.7.2013 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2013.

Do stanoveného termínu odevzdání schválilo dokument bez připomínek 5 členů školské rady.

Souhlasné odpovědi 5 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 většinou 5 hlasů schválila dne 31.7.2013 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV v platném znění pro ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 “Hezky nám to notuje“ platný od 1.9.2013.

V Pardubicích 2.8.2013

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283