ZŠ Polabiny

Zápis z jednání školské rady č. 1

  • PDF

Zápis č.1/2013

Zápis ze schválení Školního řádu ZŠ Prodloužená 283

Dne 6.6.2013 zaslal předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283 Vladimír Pařík členům školské rady mailem ke schválení nový Školní řád ZŠ Prodloužená platný od 1.9.2013.

Do stanoveného termínu odevzdání schválili tento dokument bez připomínek všichni členové školské rady.

Souhlasné odpovědi 6 členů školské rady jsou přiloženy v příloze č.1.

Usnesení:

Protože Školská rada ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 jednomyslně schválila ke dni 21.6.2013 předložený dokument, platí, že nový Školní řád ZŠ Pardubice -Polabiny, Prodloužená 283 je od 1.9.2013 platný.

V Pardubicích 24.6.2013

                                                Mgr. Vladimír Pařík

                               předseda Školské rady ZŠ Pardubice-Polabiny,Prodloužená 283