ZŠ Polabiny

 

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu

Základní škola Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola pro 720 žáků se zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a na rozšířenou výuku angličtiny. Od školního roku 2014/2015 pracujeme s prvky programu Začít spolu. Škola je zapojena do programu Skutečně zdravá škola a klade důraz na zdravý životní styl i zdravé mezilidské vztahy. Metody aktivního učení pomáhají rozvíjet potenciál každého žáka a přizpůsobovat výuku individuálním potřebám. Program Začít spolu podporuje týmovou práci, komunikaci mezi žáky, rozvíjí u dětí toleranci, tvořivost  a samostatnost. Škola je výborně vybavena i interaktivní technikou a jako partnerská škola Microsoftu nabízí žákům i učitelům nadstandardní možnost využití všech produktů této společnosti. V programu Skutečně zdravá škola nabízíme žákům výběr z tradičních i méně obvyklých pokrmů, školní kantýna má denně velkou nabídku zdravých svačin i ovoce a zeleniny. Velkou pozornost věnujeme klimatu školy a vztahům mezi lidmi. Učitelé vedou třídnické hodiny, ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholožka, pořádáme adaptační kurzy i mnoho mimoškolních akcí, které stmelují dětské kolektivy. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové.  Naším cílem je spokojený žák, který ve škole dokáže využít maximum svých schopností. Stabilní pedagogický sbor, který se stále vzdělává, zajišťuje dětem velice kvalitní výuku s využítím metod aktivního učení. Děti mají o přestávkách k dispozici ping - pongové stoly a hrací koutky.  Škola využívá k výuce 36 učeben, z nichž je 10 odborných. Děti mají k dispozici 2 pracovny výpočetní techniky a malou a velkou tělocvičnu.

 

Proč si vybrat naši školu?

Od roku 1987 jsme jedinou školou v Pardubickém kraji zaměřenou na rozšířenou výuku hudební výchovy. V roce 2013/2014 jsme zahájili výuku i ve výběrových třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka s ohromným pozitivním ohlasem rodičů a veřejnosti. Pedagogové se vzdělávají, přicházejí s vlastními projekty, zapojují se do projektů mezinárodních (např. výroba vánočních přání a ozdob a jejich výměna mezi evropskými školami), využívají metody aktivního učení – jsme jediná škola v Pardubicích, která pracuje na 1. stupni s prvky programu Začít spolu a centry aktivit a zájem rodičů o naši školu každoročně stoupá. Pracujeme s moderními technologiemi – většina učeben (30) je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem s plátnem (2). Informace mezi sebou sdílíme na sharepointu. Žáci i učitelé využívají kompletní služby Office 365, kde mají prostor pro svou práci i umožněno sdílení se spolužáky a učiteli. Zároveň využíváme i školní Moodle, kde někteří vyučující vytvářejí procvičovací testy pro žáky, popř. ukládají výukové materiály. Nyní už běžným komunikačním prostředkem je elektronická žákovská knížka a rodičům poskytujeme dostatek informací  i na webu školy – jsme škola otevřená rodičům. Pořádáme akce pro děti i jejich rodiče, prarodiče i pro veřejnost – dny otevřených dveří, které průměrně navštíví 500 rodičů a dětí, halloweenskou noc, opékání špekáčků pro děti a rodiče, třídní besídky, pravidelné školní koncerty našich školních pěveckých sborů, které ročně navštíví více než 1000 posluchačů. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou Pardubice – Polabiny. Pedagogičtí pracovníci využívají vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností. Máme školní psycholožku na plný úvazek a pracujeme s třídními kolektivy na vztazích mezi žáky. Některé třídy mají pravidelné třídnické hodiny, kde kromě práce na utužování třídního kolektivu začínají pracovat i na osobních cílech žáků. Naše paní učitelky vedou od roku 2012 kurzy angličtiny pro rodiče našich žáků a pro veřejnost. Učitelé využívají různé metody učení podle svého výběru – matematika Hejného, splývavé čtení, čtení genetickou metodou…. Od 1. do 4. ročníku rozvíjejí učitelé metody aktivního učení a týmovou práci žáků i v centrech aktivit. Jsme zapojeni v projektu Skutečně zdravá škola a dbáme na všestranný zdravý vývoj dětí. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Školní cloud - MS Office 365 pro školy Důležitá nejen ve škole je vzájemná komunikace, proto naši žáci a učitelé používají služby Office 365 pro školy. Office 365 poskytuje našim žákům stabilní základ pro podporu výuky, rozvíjí jejich kreativitu a zapojuje informační technologie do výuky všech předmětů na škole. Každý učitel i žák získá svůj školní účet, který mu rázem umožní posílat elektronickou poštu, sdílet soubory na online disku Onedrive a používat plnohodnotný kancelářský balík Microsoft Office až na 5-ti vlastních zařízeních. Do Office 365 je plně integrován i náš informační systém Škola online (eŽK), prostřednictvím něhož mají rodiče přehled o školních aktivitách svých dětí a učitelům pomáhá hravě zvládnout výuku a každodenní administrativu. Služby Office 365 se tak staly nedílnou součástí každé vyučovací hodiny, s nimiž máme vše na jednom místě, přístupné všude tam, kde je připojení k internetu.   *** Školní vzdělávací program (ŠVP), inspekční zprávy a autoevaluace jsou k náhlednutí v ředitelně školy. Aktuální školní řád, výroční zpráva, Vnitřní směrnice školy k svobodnému přístupu informacím a k ochraně informací (zákon č. 106/199 Sb.), vyřizování stížností - jsou umístěny ve vestibulu školy. Školní řád a ŠVP jsou také k dispozici ke stažení na úvodní webové stránce.

 

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme jedinou školou na Pardubicku, která se  specializuje na tuto hudební činnost. Během těchto skoro třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Předchozí Další

15. Pro

Centra s VÁNOČNÍ CUKRÁRNOU …

Ve vánočních centrech si děti mohu vyzkoušet tvořit různé recepty vánočního ...

15. Pro

ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH P…

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se v aule Univerzity Pardubice konal ADVENTNÍ KON...

14. Pro

Dětský pěvecký sbor CARMINA…

 4. prosince DPS CARMINA 4.  A třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy zav...

14. Pro

DPS CARMINA na počátku adve…

Rok 2017 se pomalu blíží ke svému závěru a s tím přichází i to nejkrásnější ...

13. Pro

Přání pro seniory

Opět ctíme naše třídní tradice, a proto už potřetí se nám podařilo vyrobit 350...

13. Pro

Vánoční centra ve 2.B

Poslední CA třídy 2.B ( s rozšířenou výukou Aj) v tomto roce. Tentokrát na ...

13. Pro

Čtenáři ze 2.B

V listopadu nás přišla navštívit paní spisovatelka Jitka Vítová a popovídat ná...

12. Pro

ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH P…

Srdečně Vás zveme na ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ. KDY: čtvrtek ...

12. Pro

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V listopadu 2017 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, celkem se zúč...

09. Pro

Zpěváčci s Josefem Vágnerem

Pro vánoční koncertní turné si zpěvák Josef Vágner vybral jako partnera náš ...

08. Pro

Volby do školské rady

Vážení rodiče, funkční období stávající Školské rady při ZŠ Prodloužená končí...

07. Pro

TURNAJ VE FLORBALE (CHLAPCI…

Dne 30. 11. 2017 a 6. 12. 2017 se žáci 8. - 9. tř. zúčastnili turnaje ve florb...

04. Pro

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V listopadu 2017 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, celkem ...

04. Pro

Zpěváčci a NaDobro

1.12.2017 DPS Zpěváčci zahájil adventní čas svým 1. vánočním koncertem v aul...

04. Pro

CARMINA zve na prosincové v…

  Dětský pěvecký sbor CARMINA při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 zve všechny, kt...

04. Pro

Slavnost slabikáře v 1. B

Ve středu 15. 11. 2017 se konala v 1. B Slavnost Slabikáře. Stejně jako prin...

29. Lis

ADVENTNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVE…

Ve středu 29. listopadu 2017 se uskutečnil ADVENTNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Pro ...

29. Lis

IT SOUTĚŽE

V listopadu 2017 se žáci naší školy zúčastnili těchto IT soutěží: Bobřík info...

<< Prosinec 2017 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
    123
45678910
1617

Finalista sCOOL web 2017