ZŠ Polabiny

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

  • PDF

bedyna 500

Dětský pěvecký sbor CARMINA působící již 29 let při ZŠ  Prodloužená – Pardubice se v úterý 5. června představil na jubilejním 500. koncertu ve své historii.

Koncert  věnovaný tomuto obdivuhodnému výročí se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu České republiky paní Mgr. Miluše Horské v malém sále Domu hudby. Pod vedením sbormistryně Mgr. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Gabriely Pechánkové vystoupili nejen současní členové CARMINY- žáci třídy 4. A,  ale i dívčí komorní sbor absolventek DECIMO A tj. 10. A; z bývalých spolupracovníků sboru pak Ondřej Hromádko jako varhaník i klavírista.

V podání všech účinkujících se posluchači těšili ze speciálně nastudovaného programu: vzájemného propojení témat „Zvuky kolem nás – maminkami počínaje a konče“ a „léto a naše nejbližší přání“. Do posledního místa zaplněný sál tak vyslechl nejen jarní soutěžní program oceněný v krajském a celostátním měřítku, dále rozsáhlejší minioperku „Do re mi“ z muzikálu „Zvuky hudby“,  oblíbené úpravy melodií skupin ABBA a Beatles, ale i světoznámé melodie z muzikálů „Pomáda“ a „Josef a jeho kouzelný plášť“. Gradující závěr jedinečného  koncertu, prokládaný stále sílícím, bouřlivým a čím dál delším zaslouženým potleskem,  vyvrcholil  Ježkovou písní „Šaty dělaj člověka“ a společným zpěvem tradicionálu „Stará archa“ všech účinkujících a dojatého i „hudebně“ natěšeného publika.

Jeden z prvních mailových ohlasů hovoří za vše:

Věc: Veliké poděkování!!

Milá paní učitelko Bednářová!

Jste prostě úžasní!!!! Opět tento jubilejní koncert sboru Carmina neměl chybu!!! Moc se nám to líbilo, výběr písniček, provedení, Vaše průvodní slovo bylo to milé. U písničky pro maminku jsem až slzu ukápla. Jenom škoda, že se do malého sálu nevejde více lidí... Sama jsem byla překvapená, že naše přátelství - doufám, že to tak mohu nazvat - trvá už mnoho let a že už tolik let díky Vaší velkorysosti si užíváme takové krásné a milé koncerty. To jsme tedy viděly několik generací, že? A je nám velkou ctí, že nás také jmenovitě vítáte. Myslím, že to pro naše členky hodně znamená a bylo to milým překvapením.

 

Mějte se moc pěkně, přeji Vám hodně velkou dávku trpělivosti s tím živým materiálem a moc a moc dalších úspěchů ve Vaší opravdu nelehké práci. A už teď se těšíme na vánoční koncert!!

 

Hezké léto, odpočinkové prázdniny a na viděnou se těší

Alena Nováková za Klub onkologicky nemocných Pardubice, 7. 6. 2018

                                                                     Mgr. Ivana Bednářová