ZŠ Polabiny

Další celostátní „pódium“ pro CARMINU a k tomu navíc mimořádné ocenění

  • PDF
 carmina

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který pracuje pod vedením Mgr. Ivy Bednářové při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v Prodloužené ulici, zaznamenal opět úspěch. Přelom března a dubna je, jako každý rok, ve znamení celostátních soutěží ve sborovém zpěvu -  a současná třídní sestava se opět skvěle zapsala.

V sobotu 24. března vybojoval DPS CARMINA – nejmladší účastník a jediný sbor ze ZŠ  - na VII. ročníku celostátní soutěže dětských a mládežnických sborů pořádané v rámci festivalu “Tomáškova a Novákova hudební Skuteč” výborné stříbrné pásmo, když v jeho kategorii „A“ nebyla 1. cena udělena. Svůj výkon navíc korunoval  mimořádně udělenou zvláštní cenou „Za  nápaditou pedagogickou práci“. Nádherný výsledek je o to hodnotnější, neboť pardubické děti v celostátním měřítku směle konkurovaly ostatním zúčastněným sborům, pracujícím výhradně při Základních uměleckých školách  - a tedy s vyšší dotací hodin pro svou činnost.

Programy soutěžících sborů tentokrát posuzoval renomovaný tříčlenný tým NIPOS - ARTAMA Praha ve složení MgA. Tomáš Židek – předseda, PaeDr. Dana Ludvíčková a PaeDr. Katarína Duchoňová. Zatímco děti pak trávily „posoutěžní“ odpočinkový čas s p. uč. Chvojkovou  ve skutečském muzeu prohlídkou expozice obuvnické, kamenické a velikonoční, odborná porota na rozborovém semináři  u CARMINY vyzdvihla „profesionální přístup,  originální dramaturgii a  ukázkově zvolený výběr skladeb. To vše se komplexně projevilo u sboru v jeho příjemném zvuku jako celku i v krásných sólech, zaujetím a nadšeným výrazem včetně vtipného závěrečného rytmického muzicírování“ všech účinkujících. Asi největším komplimentem bylo upřímně vyřčené přání slovenské p. porotkyně: omládnout a mít tak možnost zpívat v DPS CARMINA.

Velký dík patří také klavíristce Eunice Gabriele Pechánkové za první soutěžní spolupráci.

Závěrečné hodnocení hovoří za vše: čtvrťáci z CARMINY mají ze tří celostátních soutěžení ve sborovém zpěvu (2015, 2017, 2018) na svém kontě tři krásná medailová umístění a k nim navíc i tři zvláštní ocenění porot. Pěvecký sbor složený ze spolužáků jedné třídy s takovouto šestinásobnou bilancí z celorepublikových klání je v dnešní době obdivuhodným úkazem.

                                                                                                             Mgr. Ivana Bednářová

 carmina 1