ZŠ Polabiny

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY "OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU"

  • PDF

obojtPři vzdělávání předmětů občanská výchova, přírodopis a chemie se žáci seznamují s tématem Vliv člověka na krajinu. 5. dubna 2018 obohatily třídy 8. B a 9. B dosavadní znalosti o obojži-velnících v prostorách Krajského úřadu. Velmi podnětnou výstavu nejen zhlédli, ale také vzájemně komentovali při práci v týmech. Úkolem každé skupiny bylo nastudování informací vztahujících se k fotografiím a porozumění textu v odborné příručce. Cílem akce bylo nastínění významu stojaté vody pro živočichy v souvislosti s jejich výskytem a možným ohrožením některých druhů nevhodnými zásahy, například při melioracích.

Marie Hřebíková, Šárka Moravcová