ZŠ Polabiny

DEN JAZYKŮ

  • PDF

Dne 30. 1. 2018 se dva týmy žáků devátých tříd zúčastnily Dne jazyků na Gymnáziu Dašická. Žáci plnili různé úkoly v šesti jazycích - anglickém, německém, ruském, italském, španělském a latinském. V soutěži využili i znalosti z jiných předmětů a svůj všeobecný přehled. V konkurenci 18 týmů se tým žáků 9. C ve složení Kateřina Kudláčková, Ondřej Khol, Matěj Kopsa, Milan Král a  Aleš Weniger umístil na pěkném 4. místě.

Bronislava Čermáková