ZŠ Polabiny

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - CESTA KOLEM SVĚTA

  • PDF

 web noc 2Již počtvrté byla pro děti ze školní družiny připravena na rozloučení se školním rokem KOUZELNÁ NOC. Tentokrát na téma: CESTA KOLEM SVĚTA. Kouzelná noc se uskutečnila z pátka 23.6. na sobotu 24.6. Děti se staly cestovateli a bylo pro ně připravené dobrodružné cestování všemi kontinenty. Navštívili jsme různé státy a plnili úkoly, které byly pro daný stát typické. Start cesty byl v České republice, dále jsme projeli Polsko, kde jsme sestavovali majáky na pobřeží, v Kanadě jsme překonávali kanadskou divočinu a kaňony, zatančili jsme si na karnevalu v Brazílii, v Austrálii jsme si dali závod s klokany, překonávali jsme ledové kry v Antarktidě, zúčastnili jsme se Olympijských her v Řecku, na plážích Chorvatska jsme sbírali mušličky, v Indii jsme si vyzkoušeli nosit náklad na hlavě, na velbloudech jsme projeli Saharou, v Číně jsme si zkusili jíst rýži hůlkami a luštili jsme tajenku, v Japonsku jsme skládali origami. Poté nás čekal přechod zasněžených plání na lyžích na Sibiři a lovení velryb v Grónsku a na to bylo třeba se pořádně obléci. Kdo neměl kulicha, rukavice a šálu, tomu hrozilo umrznutí. Také jsme si zkusili rýžovat zlato na Aljašce a pak honem do teplých krajů se trochu ohřát. Vypravili jsme se do Egypta za pyramidami a potápěli jsme se v Rudém moři. V Africe v Etiopii jsme si pak zahráli na archeology a objevili největší naleziště vykopávek. Potom naše cesta mířila do Skotska a museli jsme ušít skotské sukně. Sladká odměna nás čekala v Belgii, kde jsme si pochutnali na belgické čokoládě. Naše putování končilo u Indiánů, kteří nás učili lovit bizony a připravili si pro nás poklad. Kromě cestování nás čekal i táborák s opékáním buřtů, zpěvem, kytarou a bubny. Velký úspěch měla i stezka odvahy.web noc

Bylo krásné počasí, akce se velice vydařila a děti byly nadšené. Poděkování patří vedení školy za umožnění této akce, panu školníkovi, paním kuchařkám a rodičům za spolupráci. Dále patří obrovské poděkování za úžasné hudební vystoupení paní Ivetě Novákové a Kristýně Novákové, strašidlům na stezce odvahy a dětem, které byly moc šikovné a moc hodné. Velké poděkování patří kolegyním paní vychovatelce Míše Kvasničkové a Zdeně Hegerové za úžasnou spolupráci a za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

 

 

 

Fotografie z celé akce najdete na: www.sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz

p. vych. Soňa Černá

Největší poděkování patří paní vychovatelce Soně Černé, která celou akci vymyslela, připravila a realizovala. Takže veliký dík i velký obdiv za tuto krásnou akci.                                                      Jana Smetanová

web noc 1 web noc 3

 

Aktualizováno Pondělí, 26 Červen 2017 19:42