ZŠ Polabiny

Aktuality a informace pro rodiče

Placení obědů na září

  • PDF

Vážení rodiče,

podmínkou pro stravování ve školní jídelně je včas zaslaná záloha na obědy.

Výše zálohy: Od  7 do 10 let       =   546,- korun

                      Od 11 do 14 let      =   588,- korun

                      15leté a více          =    630,- korun

Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8.2019 věku 11 nebo 15 let, bude již od září 2018 zařazeno do vyšší věkové kategorie.

Záloha na obědy se zasílá již v měsíci srpnu na měsíc září.

Účet školní jídelny:  78-9241010227/0100

VS dostane každý strávník v kanceláři školní jídelny.

Neuvádějte prosím do kolonky VS rodné číslo dítěte.

 

V červenci jsem posílala strávníkům nový variabilní symbol společně s přeplatky na účty.

Nový VS (pokud ho nemáte) a veškeré informace ohledně stravování si můžete vyzvednout v posledním srpnovém týdnu v době od 7,00 do 14,30 hodin v kanceláři školní jídelny.

Pokud nestihnete zaslat první zálohu v daném termínu, můžete ji zaplatit v hotovosti v posledním srpnovém týdnu a nebo na začátku září také v kanceláři školní jídelny.

Dětem prvních tříd odhlašuji první školní den oběd.

 

Děkuji

                                                              Marcela Říhová

                                                        vedoucí školní jídelny

Zahájení školního roku 2018/2019

  • PDF

Vážení rodiče,

školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září. Žáci 2. - 9. tříd budou mít vyučování od 8.00h do 8.45h. Prvnáčci budou do školy slavnostně přivítáni v 9.00h - před školou. Paní učitelky si pak děti odvedou do tříd, kde si je rodiče budou moci vyfotografovat. Vyučování bude první den končit v prvních třídách v 9.45h. Pokud jdou děti do školní družiny, musejí odevdzdat paní vychovatelce lístek s hodinou, kdy mají odcházet domů, a se jménem osoby, která dítě vyzvedne. Školní družina je první školní den otevřena do 16.00h.

Těším se s Vámi a s Vašimi dětmi na viděnou.

                                                 Jana Smetanová

                                                ředitelka školy

 

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY...

  • PDF

Krásné prázdniny, plné sluníčka, zdraví a pohody.....

                                                                    přejí všichni zaměstnanci školy

 

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2018

  • PDF

V posledním červnovém týdnu uspořádala naše škola třetí sběrový týden v tomto školním roce. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner 4 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšího hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 7. B.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.    

Výsledková tabulka:

třída počet žáků počet kg průměr na žáka (kg) pořadí
7. B 18 550,5 30,58 1
1. A 25 483 19,32 2
2. C 18 258 14,33 3
3. E 19 182 9,58 4
4. A 22 207 9,41 5
5. B 22 173 7,86 6
3. A 30 223 7,43 7
3. C 19 140 7,37 8
6. A 19 140 7,37 9
2. B 30 202 6,73 10
3. B 24 150 6,25 11
5. C 17 104 6,12 12
5. D 22 125 5,68 13
4. C 24 135 5,63 14
7. C 18 80 4,44 15
1. B 28 123,6 4,41 16
6. C 21 91 4,33 17
2. A 24 103 4,29 18
1. C 19 78,5 4,13 19
5. A 21 85 4,05 20
8. C 25 100 4,00 21
3. D 21 74 3,52 22
1. D 20 65 3,25 23
9. C 19 55,5 2,92 24
4. B 28 69 2,46 25
7. A 24 44 1,83 26
9. A 19 20,2 1,06 27
6. B 20 7 0,35 28
2. D 18 0 0,00 29
8. B 22 0 0,00 30
9. B 14 0 0,00 31
         
  CELKEM   4068,3 kg

SPORTOVNÍ DEN NA 2. STUPNI (2018)

  • PDF

Ve středu 27. června 2018 se uskutečníl SPORTOVNÍ DEN NA 2. STUPNI, žáci se utkali ve hře Bren, Kinball, ve fotbale a disciplínách atletiky.

FOTOGALERIE

 

Vyhodnocení po jednotlivých ročnících:

Ročník Fotbal Bren Kinball
6.

1.místo 6.C

2.místo 6.B

3.místo 6.A

1.místo 6.A

2.místo 6.B

3.místo 6.C

1.místo 6.B

2.místo 6.A

3.místo 6.C

7.

1.místo 7.A

2.místo 7.C

3.místo 7.B

1.místo 7.B

2.místo 7.C

3.místo 7.A

1.místo 7.A

2.místo 7.B

3.místo 7.C

8.

1.místo 8.B

2.místo 8.C

1.místo 8.B

2.místo 8.C

1.místo červení

2.-3.místo modří

2.-3.místo žlutí

9.

1.místo 9.C

2.místo 9.B

3.místo 9.A

1.místo 9.C

2.místo 9.B

3.místo 9.A

1.místo 9.C

2.místo 9.A

3.místo 9.B

Atletika
6. ročník Příjmení a jméno třída čas
60m sprint    
1. Musil Votěch 6.B 9,48 s
2. Peřina Jan 6.C 9,95 s
3. Kovárník Vojtěch 6.A 10,22 s
60m sprint dívky    
1. Čáslavová Karolína 6.A 10,30 s
2. Kubíková Šárka 6.B 10, 31 s
3. Zemánková Barbora 6.C 10,56 s
Štafety 4x60 m    
1. Muršecová A., Kovář L., Bernkrautová A., Čáslavová K. 6.A 41,82 s
2. Fialová T., Jana P., Juriš J., Flegr M. 6.C 43,09 s
3. Oth S., Musil V., Skalová M., Kubíková Š. 6.B 43,17 s
Skok daleký    
1.chlapec Musil Vojtěch 6.B 397 cm
1.dívka Muršecová Andrea 6.A 360 cm
7. ročník Příjmení a jméno třída čas
60m sprint    
1. Kubenik Alex 7.C 8,34 s
2. Špaček Ondřej 7.B 9,04 s
3. Březina Vojtěch 7.A 9,12 s
60m sprint dívky    
1. Kubíková Tereza 7.C  
2.-3. Fabiánová Lucie 7.A 9,83 s
2.-3. Hanovcová Michaela 7.A 9,83 s
Štafety 4x60 m    
1. Čermák P., Teplá K., Kubíková T., Kubenik A. 7.C 38,75 s
2.-3. Fidler J., Mašková M., Blažková N., Špaček O. 7.B 39,18 s
2.-3.

Jedlička L., Stodola V.,

Dvořáčková N., Dařbujánová E.

7.A 39,18 s
Skok daleký    
1.chlapec Kubenik Alex 7.C 420 cm
1.dívka Blažková Nikola 7.B 382 cm
8. ročník Příjmení a jméno třída čas
60m sprint    
1. Petráš Martin 8.B 8,68 s
2. Koutský Tomáš 8.B 8,80 s
3. Vondrášek Filip 8.C 8,87 s
60m sprint dívky    
1. Smejkalová Tereza 8.B 9,18 s
2. Bačinová Renata 8.C 9,20 s
3. Zemanová Aneta 8.C 9,25 s
Štafety 4x60 m    
1. Motyčka A., Němcová B.,Novotný Š., Lorencová T. 8.B 37,12 s
2. Machatá Ka., Machatá Kr., Michalička A., Vondrášek F. 8.C 37,50 s
       
Skok daleký    
1.chlapec Koutský Tomáš 8.B 425 cm
1.dívka Trávníčková Lucie 8.C 415 cm
9. ročník Příjmení a jméno třída čas
60m sprint    
1. Pánek Jakub 9.A 8,16 s
2. Kleman Marián 9.B 8,64 s
3. Khol Ondřej, Štěrba Filip 9.C, 9.B 8,70 s
60m sprint dívky    
1. Proroková Adéla 9.A 9,02 s
2. Fáberová Lenka 9.C 9,32 s
3. Fabiánová Eliška 9.A 9,50 s
Štafety 4x60 m    
1. Musilová T., Dopita J., Kleman M., Štěrba F. 9.B 34,68 s
2. Šťastný O., Stuchlík J., Kudláčková K., Šejnostová K. 9.C 36,02 s
3. Kareš V.,Pánek J., Španiel J., Bauer A. 9.A 39,01 s
Skok daleký    
1.chlapec  Kleman Marian 9.B 453 cm
1.dívka Fabiánová Eliška 9.A 403 cm

Aktualizováno Středa, 27 Červen 2018 21:40

POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU – DĚTI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY VYDALY SVOU KNIHU POHÁDEK A ŠKOLNÍ ROK ZAKONČILY OBROVSKÝM ÚSPĚCHEM V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI.

  • PDF

pohádky 2

Několik měsíců probíhal v našem oddělení projekt „Malý spisovatel“. Děti, které se do projektu měly chuť zapojit, vymýšlely své vlastní pohádky a s pomocí rodičů, paní vychovatelky a paní asistentky je sepisovaly a upravovaly až do finální podoby. Každé z dětí si svou pohádku i ilustrovalo. Cílem projektu byla vzájemná spolupráce mezi dítětem, rodičem a pedagogem a společně strávené chvíle. Děti rozvíjely svou fantazii a lásku ke knihám. Pohádky se moc povedly a tak jsme si je vydaly do naší knížky, která se jmenuje Pohádky z města perníku. Protože se líbily, poslala jsem je do celostátní literární soutěže. A jaké bylo naše překvapení a radost, když nám pořadatel oznámil, že z 580 zaslaných pohádek od dětí z celé republiky, 5 našich pohádek postoupilo do TOP 20-ti nejlepších a pořadatel z nich vytvoří knihu, která bude i na pultech v knihkupectvích. Zároveň jsou děti  pozvány na slavnostní autogramiádu a dětský den 2. září do Prahy. Ještě jednou dětem veliká gratulace a velké poděkování rodičům, kteří se s námi do psaní pohádek zapojili.

p. vychovatelka Soňa Černá

Fotografie zde: http://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/POHADKY_Z_MESTA_PERNIKU/

pohádky 1

pohádky

5. A a 5. D v Bartošově peci

  • PDF

Letošní pobyt v přírodě ve dnech 11. 6. – 15. 6. 2018 pojali žáci 5. A a 5. D ryze sportovně. Vyzkoušeli si jízdu na raftu, střelbu z luku i laserové pušky. Svou zdatnost, obratnost a šikovnost prověřovali při zdolávání horolezecké stěny i v lanovém lesíku. Nabyté dovednosti mohli hned využít v soutěžním minibiatlonu. Došlo i na koupání v bazénu, plážovou přehazovanou, plážový fotbal a skákání na nafukovací trampolíně. Krajinu v Českém ráji prozkoumávali formou geocachingu, kdy pomocí navigace hledali „kešky“. Na své si přišli také milovníci historie a přírody. V Dolánkách jsme navštívili Dlaskův statek a Dům přírody Českého ráje s interaktivní expozicí. Že se páťáci umí bavit a nemají strach, nám dokázali při společenských večerech a na stezce odvahy. Velké poděkování patří i p. uč. Štoskové a p. uč. Uncajtikové, které nám již tradičně velmi pomohly s organizací všech aktivit.

FOTOGALERIE

                                                                                                                                          třídní učitelé L. Sýkorová a M. Váňa

 

ŠKOLNÍ POUŤ

  • PDF

V pondělí 25. června 2018 se na školní zahradě uskutečnila ŠKOLNÍ POUŤ.

Počasí se vydařilo a děti mohly plnit nejrůznější disciplíny - za které dostávaly "penízky", které potom proměnily ve stánku - např. za autíčko, pexeso, aj..

Na některé fotografie se můžete podívat - zde.

Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další školní akci.

Přejeme krásné léto:-).

 

Aktualizováno Pondělí, 25 Červen 2018 19:30

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V. – ROBINSON CRUSOE

  • PDF

noc

Již popáté byla pro děti ze školní družiny připravena na rozloučení se školním rokem KOUZELNÁ NOC. Tentokrát na téma: ROBINSON CRUSOE. Kouzelná noc se uskutečnila z pátku 22.6. na sobotu 23.6. Předcházelo jí přečtení knihy Robinson Crusoe, kterou jsem s dětmi četla. Děti se po ztroskotání lodi staly Robinsony. Byla pro ně připravena dobrodružná cesta ostrovem s plněním úkolů a s hledáním pirátského pokladu. Robinsoni se museli z moře zachránit pomocí záchranných kruhů, museli si ošetřit poranění ruky, obstarat si pitnou vodu, ulovit co nejvíce divoké zvěře, museli překonávat hluboké rokle i bažiny, také se učili sestavit mapu ostrova a luštili tajenku, zkusili si shodit trs banánů, postavit nové obydlí a naučit se podojit kozu. Také si museli rozdělat oheň, a co si ulovili, to si na ohni opéct. U ohně nechyběl zpěv Robinsonů za doprovodu kytary a jeden Robinson nám také zahrál na flétnu. U ohně se konala i narozeninová oslava našich Robinsonek. Poté na Robinsony čekala zkouška odvahy při noční hře a pak už honem spát do jeskyně. Druhý den měli Robinsoni ranní rozcvičku, poté se posilnili bohatou snídaní a vydali se pouštět vory na širé moře. Měli štěstí, vorů si všimla velká obchodní loď, která zrovna brázdila místní končiny a vyslala pro Robinsony záchranný člun. Robinsoni vzali posádku obchodní lodi na ostrov, zde se všichni rozdělili o pirátský poklad, Robinsoni se rozloučili s ostrovem, kde strávili dlouhých deset let a loď je odvezla do jejich rodné země. Tak šťastnou plavbu životem, milí Robinsoni…

 I když jsme zrovna na ostrově chytli období dešťů, akce se velice vydařila a všichni jsme si ji náramně užili. Poděkování patří vedení školy za umožnění této akce, panu školníkovi, rodičům za dobroty a odměny, kytaristce Kristýnce za krásné hraní u ohně a strašidlům na noční hře.

Velké poděkování patří mým kolegyním paní vychovatelce Zdeně Hegerové, paní asistentce Lence Dvořáčkové a paní vychovatelce Kristýně Novákové za úžasnou spolupráci a za pomoc při přípravě a organizaci celé akce.

Moc děkuji, p. vychovatelka Soňa Černá

Fotografie z celé akce zde:

http://sdprodlouzenapce.rajce.idnes.cz/KOUZELNA_NOC_V._-_tema_ROBINSON_CRUSOE/

noc 1

noc 2

ŠKOLNÍ VÝLET - SVOJANOV (9. A)

  • PDF

Ve dnech 18. - 20. 6. 2018 se třída 9. A vydala na svůj poslední školní výlet - a to do Svojanova...

FOTOGALERIE