ZŠ Polabiny

Aktuality a informace pro rodiče

ŠKOLNÍ VÝLET - SVOJANOV (9. A)

  • PDF

Ve dnech 18. - 20. 6. 2018 se třída 9. A vydala na svůj poslední školní výlet - a to do Svojanova...

FOTOGALERIE

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST A NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE

  • PDF

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se 9. A setkala se svými rodiči a jinými příznivci na zahradě školy.

Zazpívali jsme několik připravených písniček a na závěr hudebního vystoupení požádali přítomné, aby si zazpívali s námi. Potom už byl prostor pro společné popovídání, sportování a to vše bylo prokládané dobrým jídlem, protože maminky pro nás připravily doslova hody.

Na slavnost jsme navázali večerním programem v tělocvičně a následným přenocováním ve škole.

Děkuji deváťákům, jejich rodičům a sourozencům i svým zúčastněným kolegyním za velmi milou společnost a chvíle, na které budeme hezky vzpomínat.

FOTOGALERIE

                                   Marie Sychrová  

 

Pozvánka na školní pouť

  • PDF

pouť

Vážení rodiče a prarodiče, milé děti,

zveme Vás na školní pouť, kterou pořádáme na školní zahradě v pondělí 25. června od 16.00h do 19.00h.

Těšíme se na viděnou.

                  Za kolektiv pedagogických pracovníků

                                           Jana Smetanová

Jubilejní 500. koncert v historii DPS CARMINA

  • PDF

bedyna 500

Dětský pěvecký sbor CARMINA působící již 29 let při ZŠ  Prodloužená – Pardubice se v úterý 5. června představil na jubilejním 500. koncertu ve své historii.

Koncert  věnovaný tomuto obdivuhodnému výročí se konal pod záštitou místopředsedkyně Senátu České republiky paní Mgr. Miluše Horské v malém sále Domu hudby. Pod vedením sbormistryně Mgr. Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Gabriely Pechánkové vystoupili nejen současní členové CARMINY- žáci třídy 4. A,  ale i dívčí komorní sbor absolventek DECIMO A tj. 10. A; z bývalých spolupracovníků sboru pak Ondřej Hromádko jako varhaník i klavírista.

V podání všech účinkujících se posluchači těšili ze speciálně nastudovaného programu: vzájemného propojení témat „Zvuky kolem nás – maminkami počínaje a konče“ a „léto a naše nejbližší přání“. Do posledního místa zaplněný sál tak vyslechl nejen jarní soutěžní program oceněný v krajském a celostátním měřítku, dále rozsáhlejší minioperku „Do re mi“ z muzikálu „Zvuky hudby“,  oblíbené úpravy melodií skupin ABBA a Beatles, ale i světoznámé melodie z muzikálů „Pomáda“ a „Josef a jeho kouzelný plášť“. Gradující závěr jedinečného  koncertu, prokládaný stále sílícím, bouřlivým a čím dál delším zaslouženým potleskem,  vyvrcholil  Ježkovou písní „Šaty dělaj člověka“ a společným zpěvem tradicionálu „Stará archa“ všech účinkujících a dojatého i „hudebně“ natěšeného publika.

Jeden z prvních mailových ohlasů hovoří za vše:

Věc: Veliké poděkování!!

Milá paní učitelko Bednářová!

Jste prostě úžasní!!!! Opět tento jubilejní koncert sboru Carmina neměl chybu!!! Moc se nám to líbilo, výběr písniček, provedení, Vaše průvodní slovo bylo to milé. U písničky pro maminku jsem až slzu ukápla. Jenom škoda, že se do malého sálu nevejde více lidí... Sama jsem byla překvapená, že naše přátelství - doufám, že to tak mohu nazvat - trvá už mnoho let a že už tolik let díky Vaší velkorysosti si užíváme takové krásné a milé koncerty. To jsme tedy viděly několik generací, že? A je nám velkou ctí, že nás také jmenovitě vítáte. Myslím, že to pro naše členky hodně znamená a bylo to milým překvapením.

 

Mějte se moc pěkně, přeji Vám hodně velkou dávku trpělivosti s tím živým materiálem a moc a moc dalších úspěchů ve Vaší opravdu nelehké práci. A už teď se těšíme na vánoční koncert!!

 

Hezké léto, odpočinkové prázdniny a na viděnou se těší

Alena Nováková za Klub onkologicky nemocných Pardubice, 7. 6. 2018

                                                                     Mgr. Ivana Bednářová

Společný zpěv DPS CARMINA a sboru seniorů NÁVRAT

  • PDF

bedyna svítání

V těchto dnech uplynulo již 20 let od založení pardubického Seniorcentra na Pospíšilově náměstí. Toto kulaté jubileum  oslavili naši dříve narození spoluobčané 31. května společným setkáním na zahradní slavnosti přímo v jeho areálu. Úvod patřil krátkému koncertu, o nějž se postaraly generačně vzdálené, leč láskou k hudbě mající k sobě hodně blízko pěvecké sbory CARMINA tř. 4. A ZŠ Prodloužená a smíšený sbor seniorů NÁVRAT (věkový průměr 80 let). Obě tělesa se pod vedením svých sbormistryň Ivy Bednářové a Danuše Tláskalové představila jak samostatně, tak s velikým úspěchem jako spojený sbor se společně nacvičenou písní. Toto sympatické propojení ocenilo upřímným potleskem nejen přítomné publikum, ale i spoluorganizátorka celé akce paní Michaela Smetáková z Magistrátu města Pardubic, ale i vzácní hosté celého odpoledne – vedoucí odboru školství paní Ivana Liedermanová a náměstek primátora pro oblast školství pan Jakub Rychtecký.

                                                                                             Mgr. Ivana Bednářová

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

  • PDF

soňa 1

Již tradičně se ve školní družině koná Pohádkový dětský den na školní zahradě. Tentokrát byl přichystán na pátek 1. června. Bohužel nás trochu potrápilo počasí a silný déšť a bouřka nám program překazila. Další termín byl vyhlášen na středu 6. června. Tentokrát už nám počasí přálo a dětský den se mohl uskutečnit za velkého nadšení dětí. Na školní zahradě bylo připraveno 8 stanovišť, kde na děti čekalo plnění úkolů – přenášení pokladu, kouzelný koberec, skákání v pytlích, zavazování tkaniček, navlékání korálků, hod kuželkou na cíl, klokani – skákání s míčem mezi koleny a velbloudi – přenášení mističek s vodou na zádech. Po vyplnění celé hrací karty si děti vybíraly drobné dárky ze stolu odměn. Celé odpoledne se moc povedlo a všichni jsme si dětský den užili.

Za spolupráci děkuji paní asistentce Lence Dvořáčkové, paní vychovatelce Kristýně Novákové a paní vychovatelce Monice Húblové.

Velké poděkování si zaslouží slečny ze 3.A – Terezka Šustová, Agátka Riegrová, Anetka Zavřelová, Kristýnka Pulpánová, Terezka Ullrichová a Sára Seibrtová a Míša Kolková se Šimonem Moravcem za skvělou a náročnou asistenci u jednotlivých stanovišť a děti ze 2.B za pomoc s přípravou stanovišť.

Fotky z dětského dne najdete ve fotogalerii ŠD.

p. vychovatelka Soňa Černá

soňa

Soňa 3

Nové platby za obědy

  • PDF

Vážení rodiče, vážení strávníci naší školy,

 věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícímu sdělení:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – o ochraně  osobních údajů se bohužel týká i  rodných čísel, která používáte jako variabilní symboly při zasílání záloh na stravování.

Každý strávník dostane přidělený nový variabilní symbol, který nahlásí v bance při zadávání trvalého příkazu na placení stravného.  Dne 10. 7. , 11.7.  a 12.7. se budou zasílat na Vaše účty přeplatky za školní rok 2017/2018, na kterých již nebude v kolonce variabilní symbol (rodné číslo dítěte),  ale nový přidělený variabilní symbol.

 

Ten již prosím zadejte při zasílání nové platby na obědy. Zároveň bude nový variabilní symbol zaslán  každému strávníkovi, který si přihlašuje obědy na www.strava.cz  a má tam  uvedený svůj e-mail. Pokud Vám žádný přeplatek na obědy nebude zaslán a nevyužíváte ani internetové přihlašování obědů na adrese www.strava.cz,  musíte se zastavit pro nový variabilní symbol v kanceláři školní jídelny v posledním srpnovém týdnu  od 27.8. do 31.8.2018 v době od 6,30 do 14,30 hodin.

Rodiče žáků prvních tříd si můžou vyzvednout nový variabilní symbol, novou kartu na stravování a internetovou adresu pro odhlašování obědů také v posledním týdnu, tedy od 27.8. do 31.8.2018 v době od 6,30 do 14,30 hodin.

Žádám rodiče žáků devátých tříd a rodiče žáků, kteří již nenastoupí od září do naší školy, aby si zrušili trvalé příkazy.

Tato  zpráva bude umístěna na stránkách školy a na nástěnce u vchodových dveří.

Děkuji Vám za spolupráci.

                                                                  Marcela Říhová v. r.

                                                                  vedoucí školní jídelny

DPS CARMINA 4. A přivezl z Celostátní přehlídky další zvláštní ocenění

  • PDF

Uničov

V sobotu 26. května  skončila v Koncertní síni závěrečným vystoupením všech účastníků Celostátní přehlídka nejlepších školních dětských pěveckých sborů za rok 2018, spojená se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen.

Třídenní finále konané pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a z pověření Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov.

Do letošního  již XXVIII. ročníku národní sborové přehlídky bylo odbornou lektorskou skupinou nominováno 13 nejlepších sborů z krajských postupových soutěží. Cti reprezentovat Pardubický kraj se dostalo DPS CARMINA třídy 4. A ze ZŠ Prodloužená – Pardubice, z celé ČR jedinému zástupci škol s rozšířenou výukou hudební výchovy, a to zásluhou zlatého pásma vybojovaného v dubnovém předkole.

V ústředním kole, konaném ve dnech 25. - 27. května, se v  severohanáckém Uničově představila dětská pěvecká tělesa čtyř různých kategorií ze všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžní vystoupení hodnotila ve dvou koncertních blocích (v pátek v podvečer a v sobotu dopoledne) pětičlenná odborná porota NIPOS ARTAMA Praha.

Na celostátní přehlídce se již neudělují bronzová, stříbrná a zlatá pásma, jak tomu bylo u krajských soutěží, ale mimořádná ocenění. Polabinská CARMINA se svými sólisty si tentokrát odvezla  zvláštní cenu odborné poroty   “Za příkladnou pedagogickou práci”. To vše pod sbormistrovským vedením  Mgr. Ivany Bednářové a za profesionálního klavírního doprovodu Mgr. Ondřeje Hromádka.

Nezapomenutelnou součástí víkendu plného sborového zpěvu ve všech podobách byl slavnostní ukázkový koncert 14.,  tj. pouze hostujícího - nesoutěžního DPS Medvíďata ze ZUŠ Český  Krumlov pod vedením Lukáše Holce. Po něm pak následoval pochod městem za zvuku dechového orchestru Haná na Masarykovo náměstí, kde se za krásného slunného počasí uskutečnilo  vystoupení vybraných DPS završené společným koncertem všech zúčastněných dětí ve spojeném „velesboru“  se speciálně nastudovaným repertoárem pro tuto příležitost.

Čtvrťáci si na Moravě užili i bohatý doprovodný program. Navštívili místní Muzeum vězeňství,   Informační centrum,  obdivovali výhled do širokého okolí z uničovské radniční věže, vyzkoušeli své znalosti i obratnost v parkové části naučné vlastivědné stezky; večer si zatančili na diskotéce.

Předsoutěžní přípravu repertoáru s dětmi absolvovala, celou víkendovou akci zorganizovala a  dětem se věnovala jejich sbormistryně Iva Bednářová. Poděkování za spolupráci patří též paní učitelce Lence Chvojkové, již zmíněnému panu klavíristovi Ondřeji Hromádkovi, panu řidiči  Michalu Hrubému z autobusové firmy M - Gruppe a  také za finanční podporu při realizaci akce  vedení ZŠ Prodloužená Pardubice a Ministerstvu kultury ČR.

RETRO VÝSTAVA A RODINNÉ PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

  • PDF

V těchto dnech je v naší škole ke shlédnutí výstava, kterou připravili žáci 5. B a 9. A v rámci výuky moderních dějin.

Vernisáž výstavy proběhla minulý týden za účasti rodičů a poté ji slavnostně zahájila p. ředitelka Jana Smetanová. Program vernisáže byl rozdělen na 2 části – nejprve vystoupili páťáci s p.uč. Terezou Botkovou se svým „socialistickým programem“ a na chvilku přítomné za pomoci básně a ruské písně vrátili do dob minulých. Po zaslouženém potlesku vystoupili deváťáci, kteří velmi kultivovaně představili příběhy svých rodin ve 20. století a zazpívali píseň Veni Domine a na závěr Beethovenovu Ódu na radost.

Za 9. A děkuji p. uč. Botkové a 5. B za milou spolupráci. Dík patří též Petrovi Čermákovi ze 7. C za pěkné fotografie, které najdete ve fotogalerii.

FOTOGALERIE

                                                                           Marie Sychrová

 

Británie s Britem

  • PDF

angličan

Ve čtvrtek se 5., 6. a 7. třídy utkaly ve znalostech Velké Británie s Britem Neilem a jeho asistentkou Luckou. Kapitáni z každé třídy soutěžili v tématech jako hudba, zeměpis, jídlo a sport za velké podpory svých tříd a jejich zástupců se jmény Hermiona, James Bond a Mr. Bean. Byly potřeba nejen znalosti, ale také trocha štěstí a rychlý postřeh. A to vše in English - of course. Nejzajímavější byl sport, kde si mohli vyzkoušet jeden z typických anglických sportů - cricket.

Program se velmi líbil. Díky Neilovi se dají i nudné věci jako reálie naučit hrou a s humorem. Těšíme se na příště!

angličan 1