ZŠ Polabiny

Aktuality a informace pro rodiče

Výsledek zápisu do prvních tříd

  • PDF

Vážení rodiče,

jsem velice ráda, že jste si pro svoje dítě vybrali naši školu. Celkem jsme zapsali 107 dětí, ale 22 bude mít odklad povinné školní docházky. Všechny děti, které u nás byly u zápisu, můžeme do školy přijmout.

Otevřeme 3 první třídy - RVAJ - paní učitelka Lenka Sýkorová, RVHV - pan učitel Milan Váňa a paní sbormistryně Monika Kadlecová, standardní třída - paní učitelka Světlana Dubnová. S budoucím prvňáčky se těším na setkání při Kouzelné předškole 24. a 31. května od 15.30h.

Přeji Vám krásný den.

                                        Jana Smetanová

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

  • PDF

Dne 4. dubna 2018 se uskutečnilo okresní kolo fyzikální olympiáda.

Náš žák Ja Španiel (9. A) obsadil krásné páté místo a postupuje do kola krajského, které se uskuteční 27. dubna 2018.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme pěsti:-).

 

STAROVĚCÍ HRNČÍŘI

  • PDF

MS1MS2

V rámci výuky dějepisu si dne 16. 4. 2018 vyzkoušeli naši šesťáci svou zručnost v keramické dílně.

Ve třídách 6. B a C jsme přivítali p. K. Kadlečkovou, s jejíž pomocí jsme vytvářeli různé druhy nádobek. Ideálně byla výsledkem našeho snažení amfora – tedy nádoba typická pro starověké Řeky a Římany, o nichž se celý tento půlrok učíme.

Hotové výrobky budou po vypálení – během května – k vidění na malé výstavce ve škole a poté si je děti odnesou domů.

FOTOGALERIE

                                                             Marie Sychrová

 

Aktualizováno Středa, 18 Duben 2018 17:53

Malí budoucí chemici

  • PDF

Děti ze 2.B navštívily s paní učitelkou  SPŠCH, kde  si zkusily několik zajímavých pokusů. Zjišťovaly přítomnost kyslíku, ochutnaly  gumové bonbóny "namočené" v dusíku, koukly j na Fireball, byly přítomny výrobě domácí lávové lampy, vypustily Džina z lahve, odtajnily tajné písmo a také viděly výbuch lahve, kde byl přítomen dusík. Prostě moc fajn dopoledne. Pokusy se jim moc líbily a užili si velice příjemné dopoledne.

míša chemie

míša chemie 1

 

 

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

  • PDF
V úterý dne 10. dubna 2018 se uskutečnila Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů v Chrudimi.
Naše škola dosáhla mimořádných výsledků.
 
Čtyřlístek - 1. A a 2. A - Stříbrné pásmo
 Zpěváčci - 3. A - Zlaté pásmo
 Carmina - 4. A - Zlaté pásmo

Odkaz na webové stránky přehlídky, na prvním videu se nachází DPS naší školy:-).

FOTOGALERIE

 

Aktualizováno Čtvrtek, 12 Duben 2018 20:55

ŠKOLNÍ PROJEKTOVÉ DNY

  • PDF

Ve dnech 10. až 12. dubna 2018 se uskutečnily školní projektové dny, které byly zaměřeny na PARALYMPIÁDU.

Celá akce byla rozdělena na čtyři stanoviště. První z nich byla beseda s vítězkou Paralympijských her ve vrhu koulí v Pekingu v roce 2008 - s paní Evou Kacanu. Žáci se zde dozvěděli nejrůznější informace o průběhu paralympijských her, dále o tom jak není jednoduchý sport pro osoby s handicapem. Další stanoviště bylo cílové sporty. Zde si žáci vyzkoušeli sporty pro osoby s nejtěžším postižením. Hráli zde bocciu a curling. Jako třetí stanoviště byla mobilita na vozíku. V jedné části se žáci dozvěděli něco o pomoci osobě na vozíku. Jak pomoci vozíčkáři do schodů anebo jen přes práh u dveří. V další část byla zaměřena na sportovní vozíky. Žáci si vyzkoušeli hru basket na vozíku a zjistili, že to není vůbec jednoduché. Poslední stanoviště bylo zaměřené na zrakově postižené osoby. Zde měli teoretickou a praktickou část zaměřenou na pomoc osobám s nejrůznější vadou zraku. Vyzkoušeli si projít chodbu školy se slepeckou holí. V druhé části si i zasportovali a zahráli si hru jménem goalball.

Žáci si celou akci užili. Velký dík patří Univerzitě Palackého v Olomouci, která pro nás Paralympic school day uspořádala.

Na některé okamžiky z projektového dne se můžete podívat v naší FOTOGALERII.

 

Aktualizováno Pondělí, 16 Duben 2018 17:06

Další celostátní „pódium“ pro CARMINU a k tomu navíc mimořádné ocenění

  • PDF
 carmina

Dětský pěvecký sbor CARMINA třídy 4. A, který pracuje pod vedením Mgr. Ivy Bednářové při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v Prodloužené ulici, zaznamenal opět úspěch. Přelom března a dubna je, jako každý rok, ve znamení celostátních soutěží ve sborovém zpěvu -  a současná třídní sestava se opět skvěle zapsala.

V sobotu 24. března vybojoval DPS CARMINA – nejmladší účastník a jediný sbor ze ZŠ  - na VII. ročníku celostátní soutěže dětských a mládežnických sborů pořádané v rámci festivalu “Tomáškova a Novákova hudební Skuteč” výborné stříbrné pásmo, když v jeho kategorii „A“ nebyla 1. cena udělena. Svůj výkon navíc korunoval  mimořádně udělenou zvláštní cenou „Za  nápaditou pedagogickou práci“. Nádherný výsledek je o to hodnotnější, neboť pardubické děti v celostátním měřítku směle konkurovaly ostatním zúčastněným sborům, pracujícím výhradně při Základních uměleckých školách  - a tedy s vyšší dotací hodin pro svou činnost.

Programy soutěžících sborů tentokrát posuzoval renomovaný tříčlenný tým NIPOS - ARTAMA Praha ve složení MgA. Tomáš Židek – předseda, PaeDr. Dana Ludvíčková a PaeDr. Katarína Duchoňová. Zatímco děti pak trávily „posoutěžní“ odpočinkový čas s p. uč. Chvojkovou  ve skutečském muzeu prohlídkou expozice obuvnické, kamenické a velikonoční, odborná porota na rozborovém semináři  u CARMINY vyzdvihla „profesionální přístup,  originální dramaturgii a  ukázkově zvolený výběr skladeb. To vše se komplexně projevilo u sboru v jeho příjemném zvuku jako celku i v krásných sólech, zaujetím a nadšeným výrazem včetně vtipného závěrečného rytmického muzicírování“ všech účinkujících. Asi největším komplimentem bylo upřímně vyřčené přání slovenské p. porotkyně: omládnout a mít tak možnost zpívat v DPS CARMINA.

Velký dík patří také klavíristce Eunice Gabriele Pechánkové za první soutěžní spolupráci.

Závěrečné hodnocení hovoří za vše: čtvrťáci z CARMINY mají ze tří celostátních soutěžení ve sborovém zpěvu (2015, 2017, 2018) na svém kontě tři krásná medailová umístění a k nim navíc i tři zvláštní ocenění porot. Pěvecký sbor složený ze spolužáků jedné třídy s takovouto šestinásobnou bilancí z celorepublikových klání je v dnešní době obdivuhodným úkazem.

                                                                                                             Mgr. Ivana Bednářová

 carmina 1

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY "OBOJŽIVELNÍCI VE SVÉM ŽIVLU"

  • PDF

obojtPři vzdělávání předmětů občanská výchova, přírodopis a chemie se žáci seznamují s tématem Vliv člověka na krajinu. 5. dubna 2018 obohatily třídy 8. B a 9. B dosavadní znalosti o obojži-velnících v prostorách Krajského úřadu. Velmi podnětnou výstavu nejen zhlédli, ale také vzájemně komentovali při práci v týmech. Úkolem každé skupiny bylo nastudování informací vztahujících se k fotografiím a porozumění textu v odborné příručce. Cílem akce bylo nastínění významu stojaté vody pro živočichy v souvislosti s jejich výskytem a možným ohrožením některých druhů nevhodnými zásahy, například při melioracích.

Marie Hřebíková, Šárka Moravcová

HLEDÁME MLADÉHO CHEMIKA

  • PDF

Ve středu 4. 4. 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do této soutěže se přihlásili žáci ze 158 škol, soutěžících bylo přes 5 000. Klání probíhala ve dvou kategoriích: jednotlivci a třídní kolektivy. Naši školu reprezentovali za jednotlivce Jan Španiel, Nikol Novotná a Eliška Fabiánová ze třídy 9. A. Janu Španielovi se podařilo postoupit až do národního finále mezi čtyřicítku nejlepších, odkud si odnesl pěkné 24. umístění. V kategorii třídních projektů zabodoval tým třídy 9. B s dramaticky zpracovaným vystoupením ,,Alternativní pohony automobilů“ na deváté příčce. Mezi čtrnácti týmy zaujali naši žáci natolik, že dostali příležitost o své práci poskytnout rozhovor v pořadu Máme hosty pro Český rozhlas Pardubice.

ODKAZ NA ROZHOVOR

Mgr. Marie Hřebíková

 

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

  • PDF

jš diplomVe čtvrtek 5. dubna 2018 proběhlo krajské kolo olympiády v českém jazyce.

Naši školu reprezentovali dva žáci z 9. A - Nikol Novotná a Jan Španiel. 

Nikol se umístila na krásném 9. místě a Honza krajské kolo vyhrál a postupuje do národního kola, které se koná v červnu 2018.

 Velké poděkování patří paní učitelce Evě Kolomazníkové, která žáky na tuto soutěž připravila.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Duben 2018 19:08