ZŠ Polabiny

Důležité upozornění: Připravili jsme pro Vás elektronický zápis žáků do 1. tříd, pokud využijete online registraci, budete v den zápisu pozváni přednostně. Více informací naleznete zde...

 

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu

Základní škola Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola pro 720 žáků se zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a na rozšířenou výuku angličtiny. Od školního roku 2014/2015 pracujeme s prvky programu Začít spolu. Škola je zapojena do programu Skutečně zdravá škola a klade důraz na zdravý životní styl i zdravé mezilidské vztahy. Metody aktivního učení pomáhají rozvíjet potenciál každého žáka a přizpůsobovat výuku individuálním potřebám. Program Začít spolu podporuje týmovou práci, komunikaci mezi žáky, rozvíjí u dětí toleranci, tvořivost  a samostatnost. Škola je výborně vybavena i interaktivní technikou a jako partnerská škola Microsoftu nabízí žákům i učitelům nadstandardní možnost využití všech produktů této společnosti. V programu Skutečně zdravá škola nabízíme žákům výběr z tradičních i méně obvyklých pokrmů, školní kantýna má denně velkou nabídku zdravých svačin i ovoce a zeleniny. Velkou pozornost věnujeme klimatu školy a vztahům mezi lidmi. Učitelé vedou třídnické hodiny, ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholožka, pořádáme adaptační kurzy i mnoho mimoškolních akcí, které stmelují dětské kolektivy. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové.  Naším cílem je spokojený žák, který ve škole dokáže využít maximum svých schopností. Stabilní pedagogický sbor, který se stále vzdělává, zajišťuje dětem velice kvalitní výuku s využítím metod aktivního učení. Děti mají o přestávkách k dispozici ping - pongové stoly a hrací koutky.  Škola využívá k výuce 36 učeben, z nichž je 10 odborných. Děti mají k dispozici 2 pracovny výpočetní techniky a malou a velkou tělocvičnu.

 

Proč si vybrat naši školu?

Od roku 1987 jsme jedinou školou v Pardubickém kraji zaměřenou na rozšířenou výuku hudební výchovy. V roce 2013/2014 jsme zahájili výuku i ve výběrových třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka s ohromným pozitivním ohlasem rodičů a veřejnosti. Pedagogové se vzdělávají, přicházejí s vlastními projekty, zapojují se do projektů mezinárodních (např. výroba vánočních přání a ozdob a jejich výměna mezi evropskými školami), využívají metody aktivního učení – jsme jediná škola v Pardubicích, která pracuje na 1. stupni s prvky programu Začít spolu a centry aktivit a zájem rodičů o naši školu každoročně stoupá. Pracujeme s moderními technologiemi – většina učeben (30) je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem s plátnem (2). Informace mezi sebou sdílíme na sharepointu. Žáci i učitelé využívají kompletní služby Office 365, kde mají prostor pro svou práci i umožněno sdílení se spolužáky a učiteli. Zároveň využíváme i školní Moodle, kde někteří vyučující vytvářejí procvičovací testy pro žáky, popř. ukládají výukové materiály. Nyní už běžným komunikačním prostředkem je elektronická žákovská knížka a rodičům poskytujeme dostatek informací  i na webu školy – jsme škola otevřená rodičům. Pořádáme akce pro děti i jejich rodiče, prarodiče i pro veřejnost – dny otevřených dveří, které průměrně navštíví 500 rodičů a dětí, halloweenskou noc, opékání špekáčků pro děti a rodiče, třídní besídky, pravidelné školní koncerty našich školních pěveckých sborů, které ročně navštíví více než 1000 posluchačů. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou Pardubice – Polabiny. Pedagogičtí pracovníci využívají vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností. Máme školní psycholožku na plný úvazek a pracujeme s třídními kolektivy na vztazích mezi žáky. Některé třídy mají pravidelné třídnické hodiny, kde kromě práce na utužování třídního kolektivu začínají pracovat i na osobních cílech žáků. Naše paní učitelky vedou od roku 2012 kurzy angličtiny pro rodiče našich žáků a pro veřejnost. Učitelé využívají různé metody učení podle svého výběru – matematika Hejného, splývavé čtení, čtení genetickou metodou…. Od 1. do 4. ročníku rozvíjejí učitelé metody aktivního učení a týmovou práci žáků i v centrech aktivit. Jsme zapojeni v projektu Skutečně zdravá škola a dbáme na všestranný zdravý vývoj dětí. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Školní cloud - MS Office 365 pro školy Důležitá nejen ve škole je vzájemná komunikace, proto naši žáci a učitelé používají služby Office 365 pro školy. Office 365 poskytuje našim žákům stabilní základ pro podporu výuky, rozvíjí jejich kreativitu a zapojuje informační technologie do výuky všech předmětů na škole. Každý učitel i žák získá svůj školní účet, který mu rázem umožní posílat elektronickou poštu, sdílet soubory na online disku Onedrive a používat plnohodnotný kancelářský balík Microsoft Office až na 5-ti vlastních zařízeních. Do Office 365 je plně integrován i náš informační systém Škola online (eŽK), prostřednictvím něhož mají rodiče přehled o školních aktivitách svých dětí a učitelům pomáhá hravě zvládnout výuku a každodenní administrativu. Služby Office 365 se tak staly nedílnou součástí každé vyučovací hodiny, s nimiž máme vše na jednom místě, přístupné všude tam, kde je připojení k internetu.   *** Školní vzdělávací program (ŠVP), inspekční zprávy a autoevaluace jsou k náhlednutí v ředitelně školy. Aktuální školní řád, výroční zpráva, Vnitřní směrnice školy k svobodnému přístupu informacím a k ochraně informací (zákon č. 106/199 Sb.), vyřizování stížností - jsou umístěny ve vestibulu školy. Školní řád a ŠVP jsou také k dispozici ke stažení na úvodní webové stránce.

 

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme jedinou školou na Pardubicku, která se  specializuje na tuto hudební činnost. Během těchto skoro třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Předchozí Další

22. Bře

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Soutěž „Právo pro každý den“ Ve středu 21. března 2018 proběhlo okresní kolo ...

21. Bře

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, od pondělí  26. března od 7.00h se budete moci přihlašovat on ...

21. Bře

MĚSÍC KNIHY

Žáci z 2. C si dnes zpestřili březnové úterý projektovým dnem s názvem Měsíc...

20. Bře

Budoucí 1. třída s RVHV

Vážení rodiče, pokud jste přihlásili své dítě do budoucí první třídy s rozšíř...

09. Bře

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE FVTP

Ve dnech 8. a 9. března 2018 se v pardubickém Ideonu uskutečnilo krajské kol...

09. Bře

Retro MDŽ

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 jsme se vrátili o 30 let zpět. Oblékli jsme si pionýrs...

09. Bře

2.B se chystá na Velikonoce

  Děti z anglické 2. B už očekávají jaro a chystají se na Velikonoce. Paní uč...

20. Úno

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYM…

Ve úterý 20. února 2018 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Výsl...

15. Úno

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE FVTP (…

Ve čtvrtek 15. února se uskutečnilo okresní kolo soutěže Festivalu vědy a te...

15. Úno

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V AN…

Ve středu 14. února 2018 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jaz...

12. Úno

BESEDA S PAMĚTNÍKEM 2. SVĚT…

Minulý týden ve středu 7. 2. 2018 jsme měli s žáky 9. A a 9. C jedinečnou příl...

10. Úno

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ (20…

V termínu od 3. do 9. února 2018 proběhl v Českých Petrovicích lyžařský výcvik...

07. Úno

Zpěváčci opět pomáhali konc…

3. 2. 2018 se uskutečnil IV. ročník charitativního projektu „Hrajeme spolu z...

06. Úno

Ředitelské volno bez ŠD

Vážení rodiče, při ředitelském volnu v pátek 23. února bude uzavřena školní d...

06. Úno

V jídelně pouze 1 oběd

Vážení rodiče, pro nemoc paní vedoucí školní jídelny a paní kuchařky vaříme o...

04. Úno

CENTRA - ČESKÁ REPUBLIKA (2…

Ani v novém kalendářním roce žáci 2. C nezahálí. Od ledna chodí každé úterý ...

31. Led

DEN JAZYKŮ

Dne 30. 1. 2018 se dva týmy žáků devátých tříd zúčastnily Dne jazyků na Gymnáz...

30. Led

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČE…

Ve středu 29. ledna 2018 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce...

<< Březen 2018 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1234
567891011
12131415161718
25
3031 

Finalista sCOOL web 2017