ZŠ Polabiny

Školní rok 2016/2017

Anketa

Změny v jídelníčku školy
Výsledky
Ředitelka školy

reditelka skoly

Mgr. Bc. Jana Smetanová

 

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu

Základní škola Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola s 1. - 9. ročníkem se zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a na rozšířenou výuku angličtiny. Od školního roku 2014/2015 pracujeme s prvky programu Začít spolu.  Zřizovatelem školy je statutární město Pardubice a v právní subjektivitě je od 1. 1. 1995. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Budovu tvoří 5 navzájem propojených pavilonů. Prostorové podmínky jsou velmi dobré, budova je moderní, pravidelně udržovaná a výborně vybavená interaktivní technikou. Stabilní pedagogický sbor, který se stále vzdělává, zajišťuje dětem velice kvalitní výuku s využítím metod aktivního učení. Děti mají o přestávkách k dispozici ping - pongové stoly a hrací koutky.  Škola využívá k výuce 36 učeben, z nichž je 10 odborných. Děti mají k dispozici 2 pracovny výpočetní techniky a malou a velkou tělocvičnu. Při výuce je využívána moderní technika a 30 interaktivních tabulí.

 

Proč si vybrat naši školu?

První žáci začali navštěvovat naši školu 1. září 1968. Škola nabízí velice kvalitní výuku v příjemném prostředí tříd vybavených interaktivní technikou, v odborných pracovnách, v počítačových učebnách, ve 2 tělocvičnách i na hokejbalovém hřišti. Žáci získávají významná ocenění ve sborovém zpěvu  i v olympiádách a dalších soutěžích. Zaměřujeme se na metody aktivního učení a hledáme cesty, jak vytvořit příjemné a bezpečné prostředí pro všechny žáky. Od první třídy nabízíme  také rozšířenou výuku hudební výchovy a angličtiny ve výběrových třídách - pracujeme s nadanými žáky. Podporujeme přírodovědné a technické vzdělávání,  žákům 2. st. nabízíme práci na projektech. Jsme jedinou školou v Pardubicích, která pracuje s prvky programu Začít spolu. Vedeme děti ke spolupráci a vzájemné komunikaci, velký důraz klademe na hezké vztahy mezi dětmi. Zdravé prostředí i zdravé stravování zajišťujeme zapojením do projektu Skutečně zdravá škola. Při třídnických hodinách pomáhá učitelům ve třídách i školní psycholožka, která připravuje pro děti hry a programy zaměřené na vztahy ve třídě.  Učitelé se stále vzdělávají a máme stabilizovaný kolektiv pedagogických pracovníků, kteří přijali Etický kodex, podle něhož se řídí. V odpoledních hodinách zajišťujeme pestrou zájmovou činnost v kroužcích  i velice  zajímavý program ve školní družině. Rodiče mohou sledovat  školní práci svých dětí v elektronické žákovské knížce. Pro veřejnost  nabízíme kurzy angličtiny v odpoledních hodinách, které vedou naše paní učitelky. Naše škola je rodičům otevřená, zveme je na ukázkové hodiny i na akce, které pořádáme pro děti i jejich rodiče.  Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Školní cloud - MS Office 365 pro školy Důležitá nejen ve škole je vzájemná komunikace, proto naši žáci a učitelé používají služby Office 365 pro školy. Office 365 poskytuje našim žákům stabilní základ pro podporu výuky, rozvíjí jejich kreativitu a zapojuje informační technologie do výuky všech předmětů na škole. Každý učitel i žák získá svůj školní účet, který mu rázem umožní posílat elektronickou poštu, sdílet soubory na online disku Onedrive a používat plnohodnotný kancelářský balík Microsoft Office až na 5-ti vlastních zařízeních. Do Office 365 je plně integrován i náš informační systém Škola online (eŽK), prostřednictvím něhož mají rodiče přehled o školních aktivitách svých dětí a učitelům pomáhá hravě zvládnout výuku a každodenní administrativu. Služby Office 365 se tak staly nedílnou součástí každé vyučovací hodiny, s nimiž máme vše na jednom místě, přístupné všude tam, kde je připojení k internetu.   *** Školní vzdělávací program (ŠVP), inspekční zprávy a autoevaluace jsou k náhlednutí v ředitelně školy. Aktuální školní řád, výroční zpráva, Vnitřní směrnice školy k svobodnému přístupu informacím a k ochraně informací (zákon č. 106/199 Sb.), vyřizování stížností - jsou umístěny ve vestibulu školy. Školní řád a ŠVP jsou také k dispozici ke stažení na úvodní webové stránce.

 

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme jedinou školou na Pardubicku, která se  specializuje na tuto hudební činnost. Během těchto skoro třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Předchozí Další

27. Dub

PERNÍKOVÝ FESTIVÁLEK

 Dne 26. 4. 2017 se konal již 9. ročník Perníkového festiválku. V letošním r...

27. Dub

CANISTERAPIE – návštěva ve …

V úterý 25. 4. 2017 naši školu opět navštívila vzácná návštěva, kterou pro vše...

25. Dub

CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN

V úterý 25. 4. 2017 se uskutečnil na naší škole celoškolní PROJEKTOVÝ DEN. J...

24. Dub

"DEN KNIHY" ve 4. B

Každý rok se těšíme na "Den knihy". V pátek 21. dubna 2017 si každý přinesl ...

20. Dub

HOKEJBAL PROTI DROGÁM

Dne 19. 4. 2017 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili turnaje "Hokejbal proti drogám...

18. Dub

VYZNAMENÁNÍ PANÍ VYCHOVATEL…

Ve čtvrtek 13. dubna 2017 byli v pardubickém divadle oceněni nejlepší pedagogo...

18. Dub

ÚSPĚCH NAŠEHO TÝMU V BLUDIŠ…

Oblíbený soutěžní pořad Bludiště, který vysílá Česká televize na Déčku vždy v ...

18. Dub

6. B VYHRÁLA ATRAKTIVNÍ VÝL…

Na začátku letošního roku jsem objevila webové stránky (www.vyletysoucasnosti....

18. Dub

Úspěch Zpěváčků na Zahradě …

  Dne 8. 4. 2017 se DPS Zpěváčci ze tříedy 2. A, zúčastnil Celostátní soutěže...

18. Dub

EXKURZE 2. A a 6. A DO MUZE…

Dne 11. 4. 2017 se žáci 2. A a 6. A společně vypravili na exkurzi do Letohra...

18. Dub

Žáci přijatí do 1. ročníku

Vážení rodiče, podle §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zákl...

17. Dub

JARO v 1. C

Každý ví, že měsíc březen je měsícem knihy. Stejně tak každý ví, jak je pro ...

<< Duben 2017 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425282930