ZŠ Polabiny

 

Škola s rozšířenou výukou HV a AJ a s prvky programu Začít spolu

Základní škola Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola pro 720 žáků se zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a na rozšířenou výuku angličtiny. Od školního roku 2014/2015 pracujeme s prvky programu Začít spolu. Škola je zapojena do programu Skutečně zdravá škola a klade důraz na zdravý životní styl i zdravé mezilidské vztahy. Metody aktivního učení pomáhají rozvíjet potenciál každého žáka a přizpůsobovat výuku individuálním potřebám. Program Začít spolu podporuje týmovou práci, komunikaci mezi žáky, rozvíjí u dětí toleranci, tvořivost  a samostatnost. Škola je výborně vybavena i interaktivní technikou a jako partnerská škola Microsoftu nabízí žákům i učitelům nadstandardní možnost využití všech produktů této společnosti. V programu Skutečně zdravá škola nabízíme žákům výběr z tradičních i méně obvyklých pokrmů, školní kantýna má denně velkou nabídku zdravých svačin i ovoce a zeleniny. Velkou pozornost věnujeme klimatu školy a vztahům mezi lidmi. Učitelé vedou třídnické hodiny, ve škole pracuje na plný úvazek školní psycholožka, pořádáme adaptační kurzy i mnoho mimoškolních akcí, které stmelují dětské kolektivy. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové.  Naším cílem je spokojený žák, který ve škole dokáže využít maximum svých schopností. Stabilní pedagogický sbor, který se stále vzdělává, zajišťuje dětem velice kvalitní výuku s využítím metod aktivního učení. Děti mají o přestávkách k dispozici ping - pongové stoly a hrací koutky.  Škola využívá k výuce 36 učeben, z nichž je 10 odborných. Děti mají k dispozici 2 pracovny výpočetní techniky a malou a velkou tělocvičnu.

 

Proč si vybrat naši školu?

Od roku 1987 jsme jedinou školou v Pardubickém kraji zaměřenou na rozšířenou výuku hudební výchovy. V roce 2013/2014 jsme zahájili výuku i ve výběrových třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka s ohromným pozitivním ohlasem rodičů a veřejnosti. Pedagogové se vzdělávají, přicházejí s vlastními projekty, zapojují se do projektů mezinárodních (např. výroba vánočních přání a ozdob a jejich výměna mezi evropskými školami), využívají metody aktivního učení – jsme jediná škola v Pardubicích, která pracuje na 1. stupni s prvky programu Začít spolu a centry aktivit a zájem rodičů o naši školu každoročně stoupá. Pracujeme s moderními technologiemi – většina učeben (30) je vybavena interaktivními tabulemi nebo dataprojektorem s plátnem (2). Informace mezi sebou sdílíme na sharepointu. Žáci i učitelé využívají kompletní služby Office 365, kde mají prostor pro svou práci i umožněno sdílení se spolužáky a učiteli. Zároveň využíváme i školní Moodle, kde někteří vyučující vytvářejí procvičovací testy pro žáky, popř. ukládají výukové materiály. Nyní už běžným komunikačním prostředkem je elektronická žákovská knížka a rodičům poskytujeme dostatek informací  i na webu školy – jsme škola otevřená rodičům. Pořádáme akce pro děti i jejich rodiče, prarodiče i pro veřejnost – dny otevřených dveří, které průměrně navštíví 500 rodičů a dětí, halloweenskou noc, opékání špekáčků pro děti a rodiče, třídní besídky, pravidelné školní koncerty našich školních pěveckých sborů, které ročně navštíví více než 1000 posluchačů. Úzce spolupracujeme se Základní uměleckou školou Pardubice – Polabiny. Pedagogičtí pracovníci využívají vzájemných hospitací ke sdílení zkušeností. Máme školní psycholožku na plný úvazek a pracujeme s třídními kolektivy na vztazích mezi žáky. Některé třídy mají pravidelné třídnické hodiny, kde kromě práce na utužování třídního kolektivu začínají pracovat i na osobních cílech žáků. Naše paní učitelky vedou od roku 2012 kurzy angličtiny pro rodiče našich žáků a pro veřejnost. Učitelé využívají různé metody učení podle svého výběru – matematika Hejného, splývavé čtení, čtení genetickou metodou…. Od 1. do 4. ročníku rozvíjejí učitelé metody aktivního učení a týmovou práci žáků i v centrech aktivit. Jsme zapojeni v projektu Skutečně zdravá škola a dbáme na všestranný zdravý vývoj dětí. Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Školní cloud - MS Office 365 pro školy Důležitá nejen ve škole je vzájemná komunikace, proto naši žáci a učitelé používají služby Office 365 pro školy. Office 365 poskytuje našim žákům stabilní základ pro podporu výuky, rozvíjí jejich kreativitu a zapojuje informační technologie do výuky všech předmětů na škole. Každý učitel i žák získá svůj školní účet, který mu rázem umožní posílat elektronickou poštu, sdílet soubory na online disku Onedrive a používat plnohodnotný kancelářský balík Microsoft Office až na 5-ti vlastních zařízeních. Do Office 365 je plně integrován i náš informační systém Škola online (eŽK), prostřednictvím něhož mají rodiče přehled o školních aktivitách svých dětí a učitelům pomáhá hravě zvládnout výuku a každodenní administrativu. Služby Office 365 se tak staly nedílnou součástí každé vyučovací hodiny, s nimiž máme vše na jednom místě, přístupné všude tam, kde je připojení k internetu.   *** Školní vzdělávací program (ŠVP), inspekční zprávy a autoevaluace jsou k náhlednutí v ředitelně školy. Aktuální školní řád, výroční zpráva, Vnitřní směrnice školy k svobodnému přístupu informacím a k ochraně informací (zákon č. 106/199 Sb.), vyřizování stížností - jsou umístěny ve vestibulu školy. Školní řád a ŠVP jsou také k dispozici ke stažení na úvodní webové stránce.

 

Školní pěvecké sbory

Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do naší základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy. Od této doby až dodnes jsme jedinou školou na Pardubicku, která se  specializuje na tuto hudební činnost. Během těchto skoro třiceti  let prošlo našimi hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu, někteří s úspěchem absolvovali  pardubickou konzervatoř, řada z nich ukončila studium na vysokých uměleckých i jiných školách a mnoha dalším se stala hudba nedílnou součástí jejich života. Sborovému zpěvu se věnují děti už od prvních tříd.

Aktuality

  • 1
  • 2
  • 3
Předchozí Další

19. Lis

Mistr slov 2017

Ve středu 15. listopadu 2017 se soutěžní družstvo naší školy pod vedením pan...

19. Lis

Koncert pro Adámka

V úterý  14. 11. 2017 se uskutečnil v Husově sboru koncert dětských pěveckýc...

16. Lis

MLADÍ DESIGNÉŘI ZVÍTĚZILI A…

Děti ze školní družiny ze třídy 2. B se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem...

15. Lis

EXKURZE - LEŽÁKY

Po stopách Silver A – exkurze do Ležáků Krátce před výročím 17. listopadu s...

10. Lis

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE - …

Na začátku měsíce listopadu uspořádala naše škola první sběrový týden v tomto ...

08. Lis

Logická olympiáda 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logick...

07. Lis

Barevný a voňavý podzim –me…

Projektový den na toto téma se konal dne 6.11.2017 se ve třídách 2.B, 3.A, 4...

07. Lis

Do you want to improve your…

Přijďte si půjčit anglickou knihu do 5.B. Od 2. listopadu jsme zahájili prov...

06. Lis

eTWINNINGOVÉ PROJEKTY

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé,...

05. Lis

SBĚROVÝ TÝDEN

Vážení rodiče a příznivci naší školy,  v týdnu od pondělí 6. 11. do čtvrtka 9...

05. Lis

ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY - O…

Ve středu 1. listopadu 2017 proběhlo slavnostní ocenění nejlepších žáků pardub...

04. Lis

Dušičky nebo Halloween?

Dne 1.11. se ve 3.A slétli duchové, netopýři, čarodějnice, přilezla různá st...

03. Lis

Find the face

S velkým očekáváním byly 1. listopadu vyhlášeny výsledky naší fotograficko - a...

02. Lis

HAPPY HALLOWEEN V 5. B

Do you celebrate Halloween? Yes, we do.  A proto jsme opět pozvali anglické...

01. Lis

Halloweenská centra ve 3. B…

Děti ze 3. B  a 3. E si užily Halloween týden v centrech aktivit. Prošly straš...

31. Říj

Halloween ve 2.B

Krásný halloweenský den si užily 31. října děti ze 2.B. Ve strašidelných kostý...

30. Říj

TŘÍDA 2. C

Prázdniny skončily a už jsme zase ve škole. Než jsme se stačili rozkoukat, už...

17. Říj

„Staň se diplomatem!“

V pátek 13. 10. 2017 se v prostorách Pardubického krajského úřadu uskutečnil...

<< Listopad 2017 >> 
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  12345
6789101112
131415161718
2526
272830   

Finalista sCOOL web 2017